Làm cách nào để cài đặt Router TP-Link Archer để hoạt động với Modem DSL?

Configuration Guide
Updated 02-14-2022 06:21:16 AM 531795
This Article Applies to: 

Lưu ý:

1. Hãy đảm bảo rằng modem DSL của bạn được đồng bộ hóa với đường truyền internet, nếu không, hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.

2. Bài viết này chỉ phù hợp khi bạn có modem DSL và loại kết nối là PPPoE với tên người dùng và mật mã bắt buộc.

Nếu bạn có modem cáp / cáp quang, vui lòng nhấp vào Làm cách nào để cài đặt router TP-Link Archer để hoạt động với Modem cáp ?;

Chuẩn bị nâng cao: 

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cài đặt Nhanh trong gói để kết nối phần cứng.

Bài viết này lấy Archer C7_V5 làm ví dụ.

Bước 1

Đăng nhập vào giao diện web của router, để được trợ giúp, vui lòng tham khảo bài viết Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wi-fi TP-Link?

Bước 2

Làm theo hướng dẫn từng bước để hoàn tất cài đặt nhanh.

Ở đây, chúng tôi chọn PPPoE làm Loại kết nối Internet. Nhấn Tiếp (Next). (Nếu loại kết nối không phải là PPPoE, trước tiên bạn có thể xác nhận với Nhà cung cấp dịch vụ Internet của mình)

Nhập tên người dùng và mật mã do ISP của bạn cung cấp. Nhấp vào Tiếp theo (Next) để kết thúc Cài đặt nhanh.

Hoặc đi tới Advanced > Network > Internet. Chọn PPPoE làm loại Kết nối internet. Nhập tên người dùng và mật mã từ ISP của bạn. Không thay đổi các cài đặt khác trừ khi cần thiết.

Chờ một vài phút. Nếu nó hiển thị địa chỉ IP Internet IPv4 trên Advanced > Status, thì internet đã được cài đặt thành công.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.