Làm thế nào để định cấu hình các cài đặt không dây cơ bản của router TP-Link 11AC (logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 02-21-2022 10:07:48 AM 156631
This Article Applies to: 

Tên mạng không dây (SSID) và mật mã của router cũng như các tùy chọn bảo mật được đặt trước trong nhà máy. Các SSID và mật mã đặt trước có thể được tìm thấy trên nhãn sản phẩm. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt không dây theo nhu cầu của mình.

1. Vào http://tplinkwifi.net, và đăng nhập bằng tên người dùng và mật mã bạn đã đặt cho router.

2. Vào Advanced > Wireless>Wireless Settings.

Để bật hoặc tắt tính năng không dây: Sóng không dây được bật theo mặc định, nếu bạn muốn tắt tính năng không dây 2.4GHz hoặc 5GHz, chỉ cần bỏ chọn hộp kiểm Bật tương ứng.

Để thay đổi tên mạng không dây (SSID) và mật mã không dây: Tạo một SSID mới trong Tên mạng không dây (SSID) và tùy chỉnh mật mã cho mạng trong Mật mã và giá trị có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng thiết bị không dây để thay đổi cài đặt không dây, bạn sẽ bị ngắt kết nối khi cài đặt có hiệu lực. Vui lòng ghi lại SSID và mật mã mới để sử dụng trong tương lai.

Để ẩn SSID: Chọn Ẩn SSID (Hide SSID) và SSID của bạn sẽ không phát. SSID của bạn sẽ không hiển thị khi bạn quét danh sách mạng không dây nội bộ trên thiết bị không dây của mình và bạn cần tham gia mạng theo cách thủ công.

Để thay đổi tùy chọn bảo mật: Chọn một tùy chọn từ danh sách Bảo mật (Security) thả xuống. Router cung cấp bốn tùy chọn bảo mật, No Security, WPA / WPA2 - Personal (Khuyến nghị), WPA / WPA2 - Enterprise và WEP. Chúng tôi khuyên bạn không nên thay đổi cài đặt mặc định trừ khi cần thiết. Nếu bạn chọn các tùy chọn khác, hãy định cấu hình các thông số liên quan theo trang trợ giúp.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.