• Đầu Ghi Hình VIGI 8 kênh
   
  New
    Compare
  • Đầu Ghi Hình VIGI 8 kênh
  • Đầu Ghi Hình VIGI 8 kênh
  • Đầu Ghi Hình VIGI 8 kênh
  VIGI NVR1008

  Đầu Ghi Hình VIGI 8 kênh

  • Ghi hình 24/7
  • Xem trực tiếp 8 kênh
  • Phát lại đồng thời
  • Giám sát từ xa
  • HDMI / VGA
  • ONVIF đảm bảo khả năng tương thích
  • Ổ cứng lớn (1 đến 10 TB)
  • H.264 +
  • Âm thanh hai chiều
  • Băng thông truy cập video 80 Mbps
 • Đầu Ghi Hình VIGI 16 Kênh
   
  New
    Compare
  • Đầu Ghi Hình VIGI 16 Kênh
  • Đầu Ghi Hình VIGI 16 Kênh
  • Đầu Ghi Hình VIGI 16 Kênh
  VIGI NVR1016H

  Đầu Ghi Hình VIGI 16 Kênh

  • Ghi hình 24/7
  • Xem trực tiếp 16 kênh
  • Tìm kiếm nhanh và Phát lại
  • Giám sát từ xa
  • HDMI/VGA
  • ONVIF đảm bảo khả năng tương thích
  • Ổ cứng lớn (1 đến 10 TB)
  • H.265+
  • Âm thanh hai chiều
 • Đầu Ghi Hình VIGI 8 Kênh
   
  New
    Compare
  • Đầu Ghi Hình VIGI 8 Kênh
  • Đầu Ghi Hình VIGI 8 Kênh
  • Đầu Ghi Hình VIGI 8 Kênh
  VIGI NVR1008H

  Đầu Ghi Hình VIGI 8 Kênh

  • Ghi hình 24/7
  • Xem trực tiếp 8 kênh
  • Phát lại đồng thời
  • Giám sát từ xa
  • HDMI/VGA
  • ONVIF đảm bảo khả năng tương thích
  • Ổ cứng lớn (1 đến 10 TB)
  • H.265+
  • Âm thanh hai chiều
  • Băng thông truy cập video 80 Mbps 

Compare Product(/3)

  From United States?

  Get products, events and services for your region.