• Robot Hút Bụi & Lau Nhà
   
    Compare
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà
  Tapo RV10

  Robot Hút Bụi & Lau Nhà

  • Công Suất Hút Mạnh Mẽ 2000Pa
  • Kết Hợp Hút Bụi và Lau Nhà
  • 3 Giờ Hoạt Động Liên Tục
  • Lập Kế Hoạch Cho Đường Zigzag
  • Ngăn Chứa Bụi Lớn 400ml
 • Robot Hút Bụi & Lau Nhà LiDAR
   
  New
    Compare
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà LiDAR
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà LiDAR
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà LiDAR
  Tapo RV30

  Robot Hút Bụi & Lau Nhà LiDAR

  • Công Suất Hút Siêu Mạnh 4200Pa
  • Hệ Thống Điều Hướng Kép LiDAR & Gyro
  • Kết Hợp Hút Bụi và Lau Nhà
  • Làm Sạch Liên Tục Trong 5 Giờ
  • Ngăn Chứa Bụi Lớn 400ml
 • Robot Hút Bụi & Lau Nhà + Dock Tự Động Đổ Rác Thông Minh
   
    Compare
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà + Dock Tự Động Đổ Rác Thông Minh
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà + Dock Tự Động Đổ Rác Thông Minh
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà + Dock Tự Động Đổ Rác Thông Minh
  Tapo RV10 Plus

  Robot Hút Bụi & Lau Nhà + Dock Tự Động Đổ Rác Thông Minh

  • Dock Tự Làm Sạch Thông Minh 4L
  • Công Suất Hút Mạnh Mẽ 2000Pa
  • Kết Hợp Hút Bụi và Lau Nhà
  • 3 Giờ Hoạt Động Liên Tục
  • Lập Kế Hoạch Cho Đường Đi Zigzag
 • LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock
   
    Compare
  • LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock
  • LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock
  • LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock
  Tapo RV30 Plus

  LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock

  • 4L Smart Auto-Empty Dock
  • 4200Pa Hyper Suction
  • LiDAR & Gyro Dual Navi System
  • Vacuum and Mop Combo
  • 5-Hour Continuous Cleaning
 • Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR MagSlim™ + Dock Tự Động Làm Trống Thông Minh
   
  New
    Compare
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR MagSlim™ + Dock Tự Động Làm Trống Thông Minh
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR MagSlim™ + Dock Tự Động Làm Trống Thông Minh
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR MagSlim™ + Dock Tự Động Làm Trống Thông Minh
  Tapo RV20 Mop Plus

  Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR MagSlim™ + Dock Tự Động Làm Trống Thông Minh

  • Hệ Thống Định Vị LiDAR MagSlim™ 
  • Lực Hút Mạnh 2700Pa
  • Combo Hút Bụi Và Lau Nhà
  • Tự Động Đổ Bụi với Túi Chứa Bụi Lớn 4L
  • Thiết Kế Siêu Mỏng 7,8 cm 
  • Làm Sạch Có Thể Tùy Chỉnh
 • Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR
   
  New
    Compare
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR
  Tapo RV30C Mop

  Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR

  • Công Suất Hút Siêu Mạnh 4200Pa
  • Hệ Thống Điều Hướng Kép LiDAR & Gyro
  • Kết Hợp Hút Bụi và Lau Nhà
  • Làm Sạch Liên Tục Trong 3 Giờ
  • Phạm Vi Lau Lên Đến 200 m2 
 • Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR MagSlim™
   
  New
    Compare
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR MagSlim™
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR MagSlim™
  • Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR MagSlim™
  Tapo RV20 Mop

  Robot Hút Bụi & Lau Nhà Điều Hướng LiDAR MagSlim™

  • Hệ Thống Định Vị LiDAR MagSlim™ 
  • Lực Hút Mạnh 2700Pa
  • Combo Hút Bụi Và Lau Nhà
  • Thiết Kế Siêu Mỏng 7,8 cm 
  • Làm Sạch Có Thể Tùy Chỉnh
 • MagSlim™ LiDAR Navigation Robot Vacuum + Smart Auto-Empty Dock
   
    Compare
  • MagSlim™ LiDAR Navigation Robot Vacuum + Smart Auto-Empty Dock
  • MagSlim™ LiDAR Navigation Robot Vacuum + Smart Auto-Empty Dock
  • MagSlim™ LiDAR Navigation Robot Vacuum + Smart Auto-Empty Dock
  Tapo RV20 Plus

  MagSlim™ LiDAR Navigation Robot Vacuum + Smart Auto-Empty Dock

  • Ultra-Slim 3.1-in Design
  • MagSlim™ LiDAR Navigation System
  • Customizable Cleaning
  • Auto-Empty with 4L Large Dust Bag
  • 2000Pa Strong Suction

Compare Product(/3)

  From United States?

  Get products, events and services for your region.