Trung Tâm Mã GPL

Xin lưu ý: Các sản phẩm của TP-LINK chứa một phần mã phần mềm do bên thứ ba phát triển, bao gồm mã phần mềm tuân theo Giấy Phép Phần Mềm GNU General Public Licence (“GPL“), Phiên bản 1/Phiên bản 2/Phiên bản 3 hoặc GNU Lesser General Public License("LGPL"). Bạn có thể sử dụng điều kiện phần mềm tương ứng để tuân theo các điều khoản cấp phép GPL. Mã GPL là mã chung và chúng tôi chỉ cung cấp các phiên bản tiếng Anh cho người dùng toàn cầu. Ngoài ra, GPL@tp-link.com chỉ cung cấp dịch vụ tiếng Anh cho các yêu cầu GPL liên quan.

Để tuân thủ các điều khoản của GPL, tập đoàn TP-LINK cung cấp phần mềm tương ứng để tải xuống hoặc chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm có chứa mã, cung cấp, nơi ứng dụng hoặc có sự hỗ trợ của bên thứ ba (ví dụ: Công ty TNHH Công nghệ TP-LINK đặt tại Trung Quốc), dịch vụ mail để lấy mã nguồn có thể đọc được của phần mềm theo GPL, trên CR-Rom theo yêu cầu qua mail hoặc email. Thông tin thêm được cung cấp với các sản phẩm có liên quan hoặc phần mềm. Với Trung tâm mã GPL này, TP-LINK cung cấp tải xuống miễn phí các bản sao của mã nguồn có thể đọc được bằng máy tương ứng của phần mềm tuân theo GPL và có trong các sản phẩm TP-LINK. Các chương trình tương ứng được phân phối KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không bao gồm bảo đảm VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI hoặc PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH THAM GIA. Xem Giấy Phép Phần Mềm GNU tương ứng để biết thêm chi tiết.

Vui lòng chọn model và phiên bản sản phẩm TP-LINK của bạn từ danh sách bên dưới để tải xuống mã nguồn. Bạn có thể xem lại, in và tải về các điều khoản giấy phép GPL tương ứng tại đây.

Nếu bạn cho rằng TP-LINK nên cung cấp thêm mã nguồn theo GPL, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo GPL@tp-link.com.

Dành Cho Gia Đình > Mạng Wi-Fi Cho Gia Đình > Deco Deco

Dành Cho Gia Đình > Thiết Bị Mở Rộng Mạng > Bộ Mở Rộng Sóng WiFi Bộ Mở Rộng Sóng WiFi

Dành Cho Gia Đình > Wi-Fi Di Động > 4G/3G Mi-Fi 4G/3G Mi-Fi

Dành Cho Gia Đình > Modems/ Gateways > Router & Modem DSL Router & Modem DSL

Dành Cho Gia Đình > Thiết Bị Mở Rộng Mạng > Bộ Chuyển Đổi Mạng Qua Dây Điện Bộ Chuyển Đổi Mạng Qua Dây Điện

Dành Cho Gia Đình > Modems/ Gateways > Router 3G/4G Router 3G/4G

Ngôi Nhà Thông Minh > Ổ Cắm Thông Minh Ổ Cắm Thông Minh

Ngôi Nhà Thông Minh > Smart Robot Vacuums > Robot Hút Bụi Robot Hút Bụi

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > WiFi > Ceiling Mount Ceiling Mount

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > WiFi > Wall Plate Wall Plate

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > WiFi > Outdoor Outdoor

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Switch > Smart Smart

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Router > Wired Routers Wired Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Router > WiFi Routers WiFi Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Router > 4G WiFi Routers 4G WiFi Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Router > Integrated Routers Integrated Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Bộ Điều Khiển > Hardware Hardware

Router VPN Router VPN

AP Gắn Trần AP Gắn Trần

Router Cân Bằng Tải Router Cân Bằng Tải

Wi-Fi Ngoài Trời Wi-Fi Ngoài Trời

AP Ngoài Trời AP Ngoài Trời

Switch PoE Switch PoE

Dành Cho Doanh Nghiệp > SOHO Networking > Switches > PoE PoE

Dành Cho Doanh Nghiệp > SOHO Networking > Safestream Routers Safestream Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > SOHO Networking > Pharos Wireless Bridges > CPE CPE

LTE/3G LTE/3G

Router Công Suất Cao Router Công Suất Cao

Dành Cho Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ > Wi-Fi Router
Wi-Fi Router

Bộ chuyển đổi Internet qua đường dây điện Bộ chuyển đổi Internet qua đường dây điện

Thiết bị không dây dành cho doanh nghiệp Thiết bị không dây dành cho doanh nghiệp

Managed Switches Managed Switches

From United States?

Get products, events and services for your region.