Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
  •  

   Wi-Fi Speed

   1. AX3000

   2. AC1900

   3. AC1300

   4. AC1200

   5. AC600

   6. N300

   7. N150

  •  

   Network Type

   1. Wireless

   2. Wired

  •  

   Wi-Fi Standard

   1. Wi-Fi 6E (802.11ax)

   2. Wi-Fi 6 (802.11ax)

   3. Wi-Fi 5 (802.11ac)

   4. Wi-Fi 4 (802.11n)

  •  

   Portability

   1. Nano Design

   2. Mini Design

   3. Flexible Design

  •  

   Bluetooth

   1. Yes

   2. No

  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Ăng Ten Kép Độ Lợi Cao AX1800
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Ăng Ten Kép Độ Lợi Cao AX1800
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Ăng Ten Kép Độ Lợi Cao AX1800
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Ăng Ten Kép Độ Lợi Cao AX1800
   Archer TX20U Plus

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Ăng Ten Kép Độ Lợi Cao AX1800

   • 1201 Mbps + 574 Mbps
   • USB 3.0
   • 2× Ăng Ten Đợ Lợi Cao
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900
   Archer T9UH

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900

   • 1300 Mbps + 600 Mbps
   • USB 3.0
   • 4 Ăng Ten Độ Lợi Cao
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300
   Archer T4U

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300

   799.000 VND
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 3.0
   • 2 ăng ten độ lợi cao
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1300
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1300
   Archer T3U Plus

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1300

   699.000 VND
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 3.0
   • 2 Ăng ten độ lợi cao
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600
   Archer T2U Plus

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600

   349.000 VND
   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • USB 2.0
   • 1 Ăng ten Độ Lợi Cao
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Độ Lợi Cao Tốc Độ 300Mbps
    
   High Gain Adapter
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Độ Lợi Cao Tốc Độ 300Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Độ Lợi Cao Tốc Độ 300Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Độ Lợi Cao Tốc Độ 300Mbps
   TL-WN822N

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Độ Lợi Cao Tốc Độ 300Mbps

   379.000 VND
   • 300 Mbps
   • Mini USB 2.0
   • 2 ăng ten độ lợi cao
  • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   TL-WN722N

   Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps

   279.000 VND
   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • 1 ăng ten độ lợi cao

  Compare Product(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.