Tốc Độ. Ổn Định. Khắp Mọi Nơi

Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình
Wi-Fi Mesh Là Gì?

Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
  •  

   Wi-Fi Standard

   1. Wi-Fi 7 (802.11be)

   2. Wi-Fi 6E (802.11ax)

   3. Wi-Fi 6 (802.11ax)

   4. Wi-Fi 5 (802.11ac)

  •  

   Wi-Fi Speed

   1. Ultra-Fast (>3000 Mbps)

   2. Super-Fast (>1800 Mbps)

   3. Fast (1200 Mbps - 1800 Mbps)

  •  

   Range

   1. 1–2 Bedroom Houses

   2. 3–5 Bedroom Houses

   3. >5 Bedroom Houses

  •  

   Internet Access Port

   1. Maximum 2.5 Gbps Port

   2. Maximum 10 Gbps Port

   3. Maximum 1 Gbps Port

   4. Maximum 100 Mbps Port

  •  

   Advanced

   1. 5G

   2. Antivirus

   3. Built-in IoT Hub

   4. Powerline

   5. WPA3

  • BE10000 Whole Home Mesh WiFi 7 System
    
     Compare
   • BE10000 Whole Home Mesh WiFi 7 System
   • BE10000 Whole Home Mesh WiFi 7 System
   • BE10000 Whole Home Mesh WiFi 7 System
   Deco BE63

   BE10000 Whole Home Mesh WiFi 7 System

   • 1-pack
   • 3-pack
   • 2-pack
   • Up to 10 Gbps Tri-Band WiFi 7
   • 5188 Mbps + 4324 Mbps + 574 Mbps
   • 4× 2.5 Gbps ports + 1× USB Port
   • MLO + 320 MHz Channel
   • Connects over 200 Devices
  • BE33000 Hệ thống Mesh WiFi 7 bốn băng tần cho cả ngôi nhà
    
     Compare
   • BE33000 Hệ thống Mesh WiFi 7 bốn băng tần cho cả ngôi nhà
   • BE33000 Hệ thống Mesh WiFi 7 bốn băng tần cho cả ngôi nhà
   • BE33000 Hệ thống Mesh WiFi 7 bốn băng tần cho cả ngôi nhà
   Deco BE95

   BE33000 Hệ thống Mesh WiFi 7 bốn băng tần cho cả ngôi nhà

   • 1-pack
   • 2-pack
   • 3-pack
   • Wifi 7 bốn băng tần tốc độ lên tới 33 Gbps
   • 11520 Mbps + 11520 Mbps + 8640 Mbps + 1148 Mbps
   • 2× Cổng 10 Gbps (Cáp quang + Ethernet)
   • 2× Cổng 2,5 Gbps
   • MLO + Kênh 320 MHz +16 luồng
   • Kết nối hơn 200 Thiết bị
  • BE11000 Hệ thống Mesh WiFi 7 cho cả ngôi nhà
    
     Compare
   • BE11000 Hệ thống Mesh WiFi 7 cho cả ngôi nhà
   • BE11000 Hệ thống Mesh WiFi 7 cho cả ngôi nhà
   Deco BE65 Pro

   BE11000 Hệ thống Mesh WiFi 7 cho cả ngôi nhà

   • Up to 11 Gbps Tri-Band WiFi 7
   • 5764 Mbps + 4324 Mbps + 688 Mbps
   • 2× 5 Gbps ports + 1× 2.5 Gbps port + 1× USB Port
   • MLO + 320 MHz Channel
   • Connects up to 200 Devices
  • BE5000 Outdoor / Indoor Mesh WiFi 7 Router
    
     Compare
   • BE5000 Outdoor / Indoor Mesh WiFi 7 Router
   • BE5000 Outdoor / Indoor Mesh WiFi 7 Router
   • BE5000 Outdoor / Indoor Mesh WiFi 7 Router
   Deco BE25-Outdoor

   BE5000 Outdoor / Indoor Mesh WiFi 7 Router

   • 5000 Mbps (688 Mbps on 2.4 GHz and 4324 Mbps on 5 GHz )
   • Pole Mount, Wall Mount, and Tabletop
   • Supports PoE/AC Power Supply
   • IP65 Dust & Water Resistance
  • BE5000 Whole Home Mesh WiFi 7 System
    
     Compare
   • BE5000 Whole Home Mesh WiFi 7 System
   Deco BE25

   BE5000 Whole Home Mesh WiFi 7 System

   • Up to 5 Gbps Dual-Band WiFi 7
   • 4324 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz)
   • 2× 2.5 Gbps ports 
   • MLO + 320 MHz Channel
   • Connects over 150 Devices
  • 5G BE11000 Tri-Band Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System
    
     Compare
   • 5G BE11000 Tri-Band Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System
   • 5G BE11000 Tri-Band Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System
   • 5G BE11000 Tri-Band Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System
   Deco BE65-5G

   5G BE11000 Tri-Band Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System

   • Up to 11 Gbps Tri-Band WiFi 7
   • 5760 Mbps + 4320 Mbps + 574 Mbps
   • 3× 2.5 Gbps ports
   • MLO + 320 MHz Channel
   • Connects over 200 Devices
  • Hệ Thống Mesh WiFi 6 Cho Gia Đình AX1500
    
     Compare
   • Hệ Thống Mesh WiFi 6 Cho Gia Đình AX1500
   • Hệ Thống Mesh WiFi 6 Cho Gia Đình AX1500
   • Hệ Thống Mesh WiFi 6 Cho Gia Đình AX1500
   Deco X10

   Hệ Thống Mesh WiFi 6 Cho Gia Đình AX1500

   • 1201 Mbps + 300 Mbps
   • 2× Cổng Gigabit 
   • 2× Ăng-ten
   • Kết nối lên đến 120 thiết bị
  • Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1900
    
   New
     Compare
   • Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1900
   • Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1900
   • Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1900
   Deco S7

   Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1900

   • 1-pack
   • 2-pack
   • 3-pack
   • 600 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 1300 Mbps trên băng tần 5 GHz
   • Kết nối lên đến 100 thiết bị
   • 3 cổng Gigabit WAN / LAN Ethernet
   • Quyền kiểm soát mạnh mẽ của phụ huynh
   • Cài đặt dễ dàng với ứng dụng Deco
  • Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AX6600
    
   Coming Soon
     Compare
   • Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AX6600
   • Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AX6600
   • Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AX6600
   Deco X90

   Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AX6600

   • 4804 Mbps + 1201 Mbps + 574 Mbps
   • 1× cổng 2.5 Gbps + 1× cổng Gigabit
   • 6× Ăng ten + 2× Ăng ten Array Thông Minh
   • Kết nối lên đến 200 Thiết bị
  • Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AX3000
    
     Compare
   • Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AX3000
   • Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AX3000
   • Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AX3000
   Deco X60

   Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AX3000

   9.999.000 VND
   • 3-pack
   • 2-pack
   • 1-pack
   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 2× cổng Gigabit
   • 4× Ăng ten
   • Kết Nối 150 Thiết Bị
  • Hệ thống Wi-Fi 6 Mesh cho Gia đình AX1800
    
   Hot Buys
     Compare
   • Hệ thống Wi-Fi 6 Mesh cho Gia đình AX1800
   • Hệ thống Wi-Fi 6 Mesh cho Gia đình AX1800
   • Hệ thống Wi-Fi 6 Mesh cho Gia đình AX1800
   Deco X20

   Hệ thống Wi-Fi 6 Mesh cho Gia đình AX1800

   2.999.000 VND
   • 1-pack
   • 3-pack
   • 2-pack
   • 1201 Mbps + 574 Mbps
   • 2× cổng Gigabit
   • 2× Ăng ten
   • Kết Nối 150 Thiết Bị
  • Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AC1300
    
     Compare
   • Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AC1300
   • Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AC1300
   • Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AC1300
   Deco M5

   Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AC1300

   2.399.000 VND
   • 1-pack
   • 2-pack
   • 3-pack
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • 2 Cổng Gigabit
   • 4 Ăng ten ngầm
   • Kết nối nhiều thiết bị
  • Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200
    
   Hot Buys
     Compare
   • Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200
   • Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200
   • Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200
   Deco M4

   Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200

   1.899.000 VNĐ
   • 1-pack
   • 3-pack
   • 2-pack
   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× Cổng Gigabit
   • 2× Ăng Ten Ngầm
   • Kết Nối Lên Đến 100 Thiết Bị
  • Hệ thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200
    
   Hot Buys
     Compare
   • Hệ thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200
   • Hệ thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200
   • Hệ thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200
   Deco E4

   Hệ thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200

   1.399.000 VNĐ
   • 1-pack
   • 3-pack
   • 2-pack
   • 867 Mbps trên băng tần 5GHz + 300 Mbps trên băng tần 2.4GHz
   • 2× Cổng 10/100 Mbps trên mỗi Deco
   • Kết nối lên đến 100 thiết bị
  • Hệ thống Wi-Fi 6 Mesh Cho Gia Đình AX3000
    
   New
     Compare
   • Hệ thống Wi-Fi 6 Mesh Cho Gia Đình AX3000
   • Hệ thống Wi-Fi 6 Mesh Cho Gia Đình AX3000
   • Hệ thống Wi-Fi 6 Mesh Cho Gia Đình AX3000
   Deco X50

   Hệ thống Wi-Fi 6 Mesh Cho Gia Đình AX3000

   • AX3000: 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 3 cổng Gigabit 
   • 4 Luồng, Giảm thiểu độ trễ
   • Kết nối hơn 150 thiết bị
   • TP-Link HomeShield

  Compare Product(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.