Làm thế nào để đăng nhập vào trang quản lý (Management Page) của TP-Link wireless router

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-05-2012 10:54:59 AM 16699761
This Article Applies to: 

Lưu ý : ở đây lấy ví dụ minh họa với TL-WR542G, nhưng các model khác cũng hoàn toàn tương tự

 
Bước 1 : Mở trình duyệt web, gõ vào thanh địa chỉ 192.168.1.1, đây là địa chỉ mặc định của TP-Link Wireless Router và nhấn Enter

Lưu ý : Nếu địa chỉ 192.168.1.1 không thể truy cập được, hãy kiểm tra lại địa chỉ IP của máy tính hoặc cấu hình lại địa chỉ IP
 
Bước 2 : Nhập Username, Password ở màn hình đăng nhập (mặc định của cả 2 là admin)

Lưu ý :
1. Nếu bạn nhận được thông báo là server error -401 thì nghĩa là bạn đã đăng nhập sai username hoặc mật khẩu, khi đó bạn phải reset lại thiết bị trở về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất
 
2. Nếu không hiển thị trang để đăng nhập, vui lòng tham khảo bài viết này để kiểm tra vấn đề
 
Các bài viết liên quan :

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.