Tôi phải làm gì nếu quên mật khẩu đăng nhập vào TP-Link Wireless Router?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 08-18-2012 12:02:47 PM 7289053
This Article Applies to: 

Mặc định thì username và password đăng nhập đều là "admin". Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu và không còn nhớ mật khẩu mới. Bạn cần Reset thiết bị về mặc định ban đầu lúc sản xuất và cấu hình chúng như một thiết bị mới.

Cắm nguồn cho Wireless Router, Nhấn và giữ nút Reset (vòng tròn đỏ) trong khoảng 10 giây, tới khi tất cả các đèn sáng cùng lúc xong rồi tắt, lúc đó bạn thả tay ra khỏi thiết bị và chờ nó khởi động lại

Lưu ý :

1.   Hãy chắc chắn rằng router được bật lên trước khi nó khởi động lại hoàn toàn.

2.   Địa chỉ IP mặc định là 192.168.0.1 (hoặc gõ địa chỉ http://tplinklogin.net/) và username, password mặc định là admin cho cả 2

3.   Hãy chắc chắn là địa chỉ IP của máy tính phải cùng subnet với thiết bị. Nghĩa là địa chỉ IP của máy tính phải có dạng 192.168.0.X (X trong khoảng 2~253) và subnet mask là 255.255.255.0Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.