Làm thế nào để kết nối với mạng không dây trên các hệ điều hành khác nhau?

User Application Requirement
Updated 04-20-2022 06:52:33 AM 422371

Cách 1

Bước 1 nhấp vào Biểu tượng Wi-Fi (có thể trông giống như tín hiệu Wi-Fi) trong khay tác vụ.

Bước 2 Wi-Fi khả dụng sẽ bật lên trên danh sách Wi-Fi. Chọn một trong những bạn muốn kết nối, nhấp đúp vào nó hoặc nhấp vào nút Kết nối (Connect).

Bước 3 Nếu mạng không dây được bảo mật, sẽ có cửa sổ bật lên yêu cầu khóa / mật mã bảo mật mạng. Nhập đúng Mật mã / Khóa bảo mật mạng, sau đó nhấp vào Tiếp theo/Kết nối (Next/ Connect). Trong một thời gian ngắn, kết nối không dây sẽ được cài đặt.

Cách 2

Bước 1 Nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm (Search symbol), sau đó gõ Control Panel trên thanh tìm kiếm và chọn.

Bước 2 Nhấp vào Kết nối với Internet (Connect to the Internet) trong Mạng và Internet (Network and Internet). Các mạng khả dụng sẽ hiển thị trên góc phải.

Bước 3 Chọn một trong những bạn muốn kết nối, nhấp đúp vào nó hoặc nhấp vào nút Kết nối (Connect)

Bước 4 Nếu mạng không dây được bảo mật, sẽ có cửa sổ bật lên yêu cầu khóa / mật mã bảo mật mạng. Nhập đúng Mật mã / Khóa bảo mật mạng, sau đó nhấp vào Tiếp theo / Kết nối (Next/ Connect). Trong một thời gian ngắn, kết nối không dây sẽ được cài đặt.

 

Cách 3

Bước 1 Nhấp vào biểu tượng Windows và sau đó chọn nút Cài đặt ở góc dưới bên trái. Nó sẽ bật lên trên trang Cài đặt, chuyển đến Mạng & Internet.

Bước 2 Nhấp vào Wi-Fi -> Hiển thị các mạng khả dụng (Show available networks). Các mạng khả dụng sẽ hiển thị ở góc bên phải.

Bước 3 Chọn một trong những bạn muốn kết nối, nhấp đúp vào nó hoặc nhấp vào nút Kết nối.

Bước 4 Nếu mạng không dây được bảo mật, sẽ có cửa sổ bật lên yêu cầu khóa / mật mã bảo mật mạng. Nhập đúng Mật mã / Khóa bảo mật mạng, sau đó nhấp vào Tiếp theo / Kết nối. Trong một thời gian ngắn, kết nối không dây sẽ được cài đặt.

 

Bước 1 Nhấp vào biểu tượng Wi-Fi ở góc dưới bên phải trong khay tác vụ và nó sẽ hiển thị danh sách tất cả các tín hiệu không dây khả dụng gần đó

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052234.png

Hoặc bạn có thể lấy danh sách Wi-Fi này thông qua bảng điều khiển như hướng dẫn bên dưới, nhấn "phím windows + X" trên bàn phím và chọn "Control Panel".

1) Press “wind
https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052243.png

 

2) Bây giờ điều hướng theo cách của bạn đến kết nối Wi-Fi bằng cách “Network and Internet, Network and Sharing Center, Change Adapter Settings

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052254.png

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052307.png

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052316.png

 

3) Nhấp chuột phải vào “Wi-Fi” và chọn “Connect/Disconnect” và bây giờ bạn có thể xem tất cả các mạng không dây xung quanh.

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052326.png

Bước 2 Chọn mạng Wi-Fi của bạn và nhấn “kết nối (connect

Bước 3 Nếu đó là một mạng bảo mật, thì một khóa bảo mật sẽ được yêu cầu. Nhập mật mã wifi của bạn và nhấn tiếp theo;

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052335.png

 

Bây giờ nó đã được kết nối.

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052344.png

 

Lưu ý: Nếu mạng Wi-Fi của bạn đang mở, bạn có thể thấy một hộp như bên dưới, chỉ cần chọn “Không, chỉ cần kết nối”.

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052353.png https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052402.png

Bây giờ đã kết nối

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052411.png

 

Quá trình liên quan đến kết nối không dây khá giống nhau trên hai nền tảng này.

Bước 1 Nhấp vào Start -> Control Panel, Chọn và nhấp vào Network and Sharing Center (hoặc Network and Internet-> View network status and tasks)

Bước 2 Bây giờ trên Windows 7, nhấp vào Change adapter settings.

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205051945.jpg

 

Trên Windows Vista, nhấp Manage network connections.

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205051954.jpg

 

Bước 3 Chọn kết nối mạng không dây, bấm chuột phải vào nó và chọn Connect/Disconnect.

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052004.jpg

 

Bước 4 Ở góc dưới bên phải, cửa sổ bật lên hiển thị tín hiệu Wi-Fi xung quanh. Nhấp vào nút Làm mới https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052013.png để xem các mạng không dây. Chọn một trong những bạn muốn kết nối, sau đó nhấp đúp vào nó hoặc nhấp vào Kết nối.

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052150.jpg 

Bước 5 Nếu đó là mạng bảo mật, mật mã hoặc khóa bảo mật sẽ được yêu cầu. Nhập mật mã Wi-Fi của bạn và nhấp vào OK.

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052200.jpg

 

Trong thời gian ngắn, bạn có thể thấy biểu tượng Wi-Fi trên thanh tác vụ cho thấy rằng nó đã được kết nối.https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205052225.jpg

 

Bước 1 Mở Control panel, chọn và nhấp đúp vào Kết nối mạng (Network Connections.)

Bước 2 Bấm chuột phải vào Kết nối mạng không dây, chọn và bấm Xem các mạng không dây khả dụng.

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205051903.jpg

 

Bước 3 Nhấp vào Làm mới danh sách Mạng để xem các mạng không dây khả dụng. Chọn một trong những bạn muốn kết nối, nhấp đúp vào nó hoặc nhấp vào nút Kết nối (Connect).

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205051919.jpg

 

Bước 4 Nếu mạng không dây được bảo mật, sẽ có cửa sổ bật lên yêu cầu khóa / mật mã.

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205051928.jpg

Bước 5 Nhập đúng Khóa / Mật mã rồi nhấp vào Kết nối (Connect). Trong một thời gian ngắn, kết nối không dây sẽ được cài đặt.

https://static.tp-link.com/resources/UploadFiles/Images/20150205051936.jpg

 

Đối với MAC OS

Có hai cách để kết nối với mạng không dây trên MacBook.

Cách 1

Bước 1 Nhấp vào biểu tượng Wi-Fi trên thanh tác vụ trên cùng của MacBook và chọn mạng Wi-Fi của bạn.

 

Bước 2 Nhập mật mã Wi-Fi của bạn và nhấp vào Tham gia (Join).

Bước 3 Trong thời gian ngắn, kết nối không dây sẽ được cài đặt.

Cách 2

Bước 1 Nhấp vào biểu tượng Apple, từ danh sách thả xuống của Apple, chọn System Preferences.

Hoặc Nhấp vào nút System Preferences ở dưới cùng.

Bước 2 Nhấp vào biểu tượng Mạng.

Bước 3 Ở cột bên trái, chọn Wi-Fi.

  

Bước 4 Nhấp vào Mạng và thả xuống menu Wi-Fi, sau đó chọn mạng Wi-Fi của bạn trong số tất cả các mạng khác.

Bước 5 Điền mật mã phân biệt chữ hoa chữ thường và nhấn Tham gia (Join)

Bước 6 Cuối cùng, trạng thái Wi-Fi hiển thị Đã kết nối (Connected) khi kết nối không dây được cài đặt thành công.

 

Đối với iPhone

Bước 1 Trên màn hình chính của thiết bị, chạm vào Cài đặt (Settings) và chọn WLAN.

Bước 2 Các mạng khả dụng sẽ hiển thị trên danh sách Wi-Fi.

Bước 3 Chọn một liên kết bạn muốn kết nối, nhấp đúp vào nó hoặc nhấp vào nút Tham gia (Join). Nếu mạng không dây được bảo mật, sẽ có cửa sổ bật lên yêu cầu Mật mã (Password.)

Bước 4 Nhập mật mã chính xác rồi nhấp vào Tham gia (Join). Trong một thời gian ngắn, kết nối không dây sẽ được cài đặt.

 

Đối với Android

Bước 1 Trên thiết bị của bạn, truy cập Cài đặt (Settings) và chọn Wi-Fi.

Bước 2 Các mạng khả dụng sẽ hiển thị trên danh sách Wi-Fi.

Bước 3 Chọn một người bạn muốn kết nối, nhấp đúp vào nó hoặc nhấp vào nút Tham gia/Kết nối (Join/Connect). Nếu mạng không dây được bảo mật, sẽ có một hộp bật lên yêu cầu Mật mã. Nhập Mật mã chính xác rồi nhấp vào Tham gia/Kết nối (Join/Connect). Trong một thời gian ngắn, kết nối không dây sẽ được cài đặt.

 

Related FAQs

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.