Làm thế nào để cấu hình Router WiFi TP-Link làm Điểm truy cập (Access Point) ?

Configuration Guide
Updated 09-26-2021 13:03:56 PM 1427468
This Article Applies to: 

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập Router WiFi TP-Link 11N làm điểm truy cập, có thể chuyển đổi mạng có dây hiện tại của bạn thành mạng không dây.

Trước hết, hãy kiểm tra xem Router TP-Link của bạn có Chế độ hoạt động tùy chọn ở hướng bên trái Menu hay không. Bạn có thể đăng nhập vào giao diện web của bộ định tuyến không dây TP-Link bằng cách tham khảo Làm thế nào để đăng nhập vào trang cấu hình trên web của Router Wi-Fi (logo mới)?

 

 

Trường hợp 1. Nếu menu có Chế độ hoạt động (Operation Mode) trên giao diện web của Router TP-Link để chuyển đổi chế độ làm việc, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới từng bước.

1. Kết nối bộ chuyển đổi nguồn với Router và bật Router.

2. Kết nối Router với cổng Ethernet của Router chính bằng cáp Ethernet như hình trên.

3. Kết nối máy tính với Router qua cáp Ethernet hoặc WiFi bằng cách sử dụng SSID (tên mạng) và mật khẩu được in trên nhãn ở mặt dưới của Router.

4. Nhập http://tplinkwifi.net vào thanh địa chỉ của trình duyệt web. Sử dụng mật khẩu là admin , sau đó bấm Login (Đăng nhập).

Lưu ý: Nếu màn hình trên không bật lên khi bạn sử dụng trình duyệt Web IE, điều đó có nghĩa là trình duyệt Web IE của bạn đã cấu hình một proxy. Đi tới menu Tools > Internet Options > Connections  > LAN Settings > Internet, trên màn hình xuất hiện, hãy bỏ chọn Using Proxy  và nhấp vào OK để hoàn tất.

5. Sau khi đăng nhập thành công, chọn chế độ Access Point (Điểm truy cập) và thực hiện theo Quick Setup (Cài đặt nhanh) để hoàn tất cấu hình.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi SSID (tên mạng) và mật khẩu mặc định, vui lòng thực hiện theo Quick Setup (Cài đặt nhanh) để hoàn tất cấu hình.

6. Tận hưởng! Kết nối với mạng WiFi bằng cách sử dụng SSID (tên WiFi) và mật khẩu của Router. 

Trường hợp 2. Nếu menu không có Chế độ hoạt động (Operation Mode) trên giao diện web của Router TP-Link, đây là một số hướng dẫn dành cho bạn.

1. Đăng nhập vào trang quản lý web của bộ định tuyến (Router).

2. Đi tới Network (Mạng) -> LAN trên menu và thay đổi địa chỉ IP LAN của Router TP-Link của bạn thành địa chỉ IP cùng lớp mạng với Router chính. Địa chỉ IP này phải nằm ngoài phạm vi DHCP của Router chính.

Ví dụ: Nếu DHCP của bạn là 192.168.2.100 -192.168.2.199 thì bạn có thể đặt IP thành 192.168.2.11

Lưu ý: Sau khi thay đổi địa chỉ IP LAN, bạn sẽ phải khởi động lại Router và bạn cần đăng nhập vào Router TP-Link bằng địa chỉ IP mới. 

 

3. Đi tới Wireless (Không dây) > Wireless Settings (Cài đặt Không dây) và đổi SSID (Tên mạng WiFi ). Chọn Save (Lưu).

 

4. Đi tới Wireless (Không dây) -> Wireless Security (Bảo mật không dây) và đặt mật khẩu cho mạng WiFi. WPA/ WPA2-Personal được khuyến nghị là tùy chọn an toàn nhất. Sau khi hoàn tất cấu hình, hãy nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Nếu sử dụng Router băng tần kép, hãy lặp lại quá trình này cho cả băng tần 5GHz.

5. Vào DHCP -> DHCP Settings (Cài đặt DHCP) và chọn Disable (Vô hiệu) DHCP Server. Chọn Save (Lưu).

6. Vào System Tools (Công cụ hệ thống) -> Reboot (Khởi động lại) và chọn Reboot để khởi động lại thiết bị.

 

7. Sử dụng cáp Ethernet để kết nối bộ định tuyến chính với Router TP-Link thông qua các cổng LAN của chúng (có thể sử dụng bất kỳ cổng LAN nào). Tất cả các cổng LAN khác trên Router TP-Link giờ sẽ cấp cho các thiết bị quyền truy cập Internet. Ngoài ra, mọi thiết bị Wi-Fi hiện có thể truy cập Internet thông qua Router TP-Link bằng cách sử dụng SSID và Mật khẩu được thiết lập trong các bước trên.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.