Cách thiết lập kết nối Internet IPv6 trên Router Wi-Fi TP-Link

Hướng dẫn cấu hình
Updated 01-06-2023 08:31:06 AM 543377
This Article Applies to: 

ISP của bạn phải cung cấp thông tin sau:

PPPoE, IP động (SLAAC/DHCPv6), Truyền qua (Cầu nối) và IP tĩnh.

Vui lòng làm theo các bước để thiết lập IPV6.

1. Đăng nhập vào giao diện dựa trên web của router. Nếu bạn không biết cách thực hiện, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp:

Làm cách nào để tôi đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

2. Vào Advanced > IPv6.

3. Bật IPv6.

 

Trường hợp 1. Loại kết nối Internet IPV4 là IP Động.

Vui lòng tham khảo FAQ trên Cách thiết lập dịch vụ IPv6 cho Cáp ISP trên router wifi

 

Trường hợp 2. Kiểu kết nối Internet IPV4 là PPPoE.

1. Chọn PPPoE. Bật Chia sẻ cùng một phiên PPPoE với IPV4. (Share the same PPPoE session with IPV4.)

Lưu ý: Nếu ISP của bạn cung cấp 2 tài khoản riêng biệt cho kết nối IPv4 và IPv6, vui lòng bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng cùng phiên với kết nối IPv4 và nhập tên người dùng và mật mã cho kết nối IPv6 theo cách thủ công.

2. Chuyển đến Cài đặt nâng cao, Chọn Tự động trong “Nhận địa chỉ IPv6 (Get IPv6 Address)”. Chọn Bật trong “Ủy quyền tiền tố (Prefix Delegatio)”.

3. Nhấp Lưu (Save).

 

Trường hợp 3. Có một router chính ở phía trước router của chúng tôi.

 

1. Chọn Pass-Through(bridge).

2. Nhấp Lưu (Save).

 

Trường Hợp 4.Loại kết nối Internet IPV4 là IP tĩnh.

1. Chọn IP Tĩnh.

2.Nhập thông tin được cung cấp bởi ISP của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không biết loại kết nối internet của mình là gì, hãy liên hệ với ISP của bạn hoặc đánh giá theo thông tin đã biết do ISP của bạn cung cấp.

3. Nhấp Lưu (Save).

 

Trường hợp 5. Đối với một số ISP cụ thể như BT/Hyperoptic hoặc SKY, v.v.

Nếu ISP của bạn nằm trong danh sách sau, vui lòng tham khảo FAQ: Cách thiết lập dịch vụ IPv6 cho một số ISP cụ thể như BT/Hyperoptic hoặc SKY, v.v. trên router wifi.

BT(United Kingdom)
SKY(United Kingdom)
dom.ru(Russia)
Metro(Russia)
turkeynet(Turkey)
IDC(Romania)
airtel(India)
Naxi(Brazil)
JKS Telecom(Brazil)
Telia(Estonia)
MEO(Portugal)

 

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.​​​​​​​

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.