Nên làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet từ Router WiFi?

Xử lý sự cố
Updated 09-26-2021 13:20:51 PM 2158843
This Article Applies to: 

Bài viết này sẽ giúp bạn khắc phục sự cố nếu bạn không thể kết nối Internet từ bộ định tuyến (Router) TP-Link.

Trước khi đọc cách khắc phục bên dưới, bạn có thể tham khảo video khắc phục sự cố:

 

Tôi phải làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet? - Sử dụng modem cáp và Router TP-Link

 

Tôi phải làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet? - Sử dụng modem DSL và Router TP-Link

 

 

Trước hết, vui lòng đăng nhập vào giao diện web của Router bạn có thể tham khảo Làm thế nào để đăng nhập vào trang cấu hình trên web của Router Wi-Fi (logo mới)?, sau đó vào Advanced (Nâng cao) > Status (Trạng thái) để kiểm tra Địa chỉ IP của Internet.

 

Trường hợp 1. Nếu địa chỉ IP Internet không hợp lệ là 0.0.0.0 

 

Bước 1. Đảm bảo kết nối vật lý giữa Router và modem là đúng. Modem của bạn phải được cắm vào cổng WAN / Internet của Router TP-Link.

Bước 2. Kết nối trực tiếp máy tính với modem của bạn để kiểm tra kết nối. Nếu không có internet từ modem, vui lòng khởi động lại modem của bạn. Hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn nếu vẫn không có kết nối Internet.

Bước 3. Sao chép địa chỉ MAC trên máy tính của bạn.

1). Kết nối máy tính với Router TP-Link qua cáp. Đăng nhập vào giao diện web của Router TP-Link và sau đó đi tới Advanced (Nâng cao) > Network (Mạng) > Internet và tập trung vào phần MAC Clone.

2). Chọn Use Current Computer MAC Address (Sử dụng Địa chỉ MAC Máy tính Hiện tại) và nhấp vào Save (Lưu).

Lời khuyên: Khi bạn thực hiện phần MAC Clone, vui lòng sử dụng kết nối có dây trên máy tính của bạn.

Bước 4. Sửa đổi địa chỉ IP LAN của Router.

Lưu ý: Hầu hết các Router TP-Link sử dụng 192.168.0.1/192.168.1.1 làm địa chỉ IP LAN mặc định của chúng, điều này có thể xung đột với IP của Router / modem ADSL hiện có của bạn. Nếu vậy, Router không thể kết nối với modem của bạn và bạn không thể truy cập Internet. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần thay đổi địa chỉ IP LAN của Router để tránh xung đột như vậy, ví dụ: 192.168.2.1.

Bạn có thể đăng nhập giao diện web của bộ định tuyến TP-Link, sau đó đi tới Advanced (Nâng cao) > Network (Mạng) > LAN. Sửa đổi địa chỉ IP LAN như hình minh họa. Ở đây chúng tôi lấy 192.168.2.1 làm ví dụ. Nhấp vào Save (Lưu) để lưu lại.

Bước 5. Khởi động lại modem và Router.

1) Tắt nguồn modem và Router của bạn và để chúng tắt trong 1 phút.

2) Trước tiên, hãy bật nguồn Router và đợi khoảng 2 phút cho đến khi nó ổn định nguồn.

3) Bật nguồn modem và đợi khoảng 2 phút cho đến khi tất cả các đèn trên modem của bạn bật sáng.

4) Chờ thêm 1 hoặc 2 phút và kiểm tra truy cập internet.

Bước 6. Kiểm tra kỹ loại kết nối internet.

Xác nhận loại kết nối internet của bạn, loại kết nối này có thể tham khảo từ ISP (nhà mạng).

 

 

Trường hợp 2. Nếu địa chỉ IP Internet là hợp lệ với địa chỉ IP public.

Mẹo: Bạn có thể truy cập whatismypublicip.com, để kiểm tra xem địa chỉ IP của mình có phải là địa chỉ IP public hay không.

Bước 1. Máy tính của bạn có thể không nhận ra bất kỳ địa chỉ máy chủ DNS nào. Vui lòng cài đặt cấu hình máy chủ DNS theo cách thủ công.

1) Đi tới Advanced (Nâng cao) > Network (Mạng) > DHCP Server (Máy chủ DHCP).

2) Nhập 8.8.8.8 làm DNS chính, nhấp vào Save (Lưu).

Mẹo: 8.8.8.8 là server DNS chung và an toàn do Google vận hành.

 

Bước 2. Khởi động lại modem và Router.

1) Tắt nguồn modem và Router của bạn và để chúng tắt trong 1 phút.

2) Trước tiên, hãy bật nguồn Router và đợi khoảng 2 phút cho đến khi nó ổn định nguồn.

3) Bật nguồn modem và đợi khoảng 2 phút cho đến khi tất cả các đèn trên modem của bạn bật sáng.

4) Chờ thêm 1 hoặc 2 phút và kiểm tra truy cập internet.

Bước 3. Đặt Router về cài đặt mặc định của nhà sản xuất và cấu hình lại Router.

 

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của TP-Link và cung cấp các thông tin sau nếu bạn vẫn không thể truy cập internet sau những gợi ý trên.

1). Địa chỉ IP Internet của Router TP-Link của bạn;

2). Loại modem của bạn, nó là modem cáp hay modem DSL?

3). Bạn đã thử tất cả các đề xuất được liệt kê ở trên hay chưa. Nếu đã thực hiện, chúng có vấn đề gì?

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.