Cách đặt lại (reset) Router TP-Link về mặc định gốc

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 11-20-2021 02:44:12 AM 5752276
This Article Applies to: 
Lưu ý:
1.   Khôi phục cài đặt gốc sẽ khôi phục thiết bị của bạn về cài đặt mặc định ban đầu. Bạn nên cấu hình lại thiết bị từ đầu hoặc bạn có thể tải tập tin cấu hình bạn đã sao lưu trước khi đặt lại.
2.    Đối với các model này, chúng ta có thể thấy nút WPS / RESET trên bảng điều khiển phía sau / Bảng điều khiển phía trước ( rear panel/the Front Panel). Để sử dụng tính năng WPS, vui lòng nhấn nút trong ít hơn 5 giây, sau đó đèn LED WPS sẽ nhấp nháy; để đặt lại router, vui lòng nhấn nút trong ít nhất 10 giây.
 
hai phương pháp để đặt lại (reset) về mặc định ban đầu của Bộ định tuyến:
 
Phương pháp 1: Khôi phục cài đặt gốc ( Hard reset) / Bằng cách nhấn nút ĐẶT LẠI (RESET)
 
Khi Router được bật nguồn (powered on), nhấn và giữ nút WPS / RESET (hơn 10 giây) cho đến khi đèn LED SYS nhấp nháy nhanh từ đèn flash chậm. Sau đó thả nút và đợi Router khởi động lại (reboot) về cài đặt mặc định ban đầu ( factory default).
 
Phương pháp 2: Bằng giao diện web của Router
 

Bạn có thể tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của Router Wi-Fi TP-Link ?, sau đó đi tới Trang nâng cao-> Công cụ hệ thống -> Sao lưu & khôi phục -> Khôi phục mặc định ban đầu (Advanced-> System Tools -> Backup & Restore -> Factory Default Restore), sau đó nhấp vào trang Khôi phục cài đặt gốc (Factory Restore) và đợi router khởi động lại (reboot) về cài đặt mặc định ban đầu.

 
Lưu ý:
1. Đảm bảo rằng router đã được bật nguồn trước khi khởi động lại hoàn toàn.
 
2. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP / tên miền mặc định ở nhãn dưới cùng của sản phẩm và tên người dùng và mật mã đăng nhập mặc định đều là admin (tất cả đều là chữ thường).
 
Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.
 
 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.