Tôi có thể làm gì nếu tốc độ chậm khi PC được kết nối với switch không quản lý?

User Application Requirement
Updated 05-04-2022 05:00:27 AM 203486
This Article Applies to: 

Lưu ý: Trường hợp sau đây dựa trên điều kiện là PC có thể có tốc độ tải xuống bình thường khi nó được kết nối trực tiếp với router mà không cần sử dụng switch.

 
Lý do tại sao điều này thường xảy ra như sau: router và switch hoặc switch và card Ethernet trong PC không giao tiếp tốt; có một số cài đặt đặc biệt trong router; switch không hoạt động tốt; cáp không tiêu chuẩn.
 
Vui lòng tham khảo các bước bên dưới để khắc phục sự cố theo từng bước.
 
Bước 1: kiểm tra ‘connection speed’ of local area connection giữa PC và switch:
 
Nếu "tốc độ kết nối" khá bình thường (khá giống với những gì PC nhận được khi kết nối trực tiếp với router), thì hãy chuyển sang bước 2.
 
Nếu "tốc độ kết nối" kém (ví dụ: nó chỉ có 100Mbps trong khi thẻ Ethernet và switch đều là thiết bị Gigabit), thì switch và router hoặc router và PC không giao tiếp tốt.
 
Đề xuất: vì các switch không quản lý của chúng tôi tự động thương lượng về tốc độ, nên router và NIC(Network Interface Card) của PC cũng được cài đặt 'tự động thương lượng' về tốc độ và EIA / TIA-568EIA / TIA-568 cáp tiêu chuẩn là cần thiết.
 
1) "tốc độ kết nối" thường không thể thay đổi trong router (liên hệ với công ty của router để xem liệu bạn có thể thay đổi tốc độ thành "tự động thương lượng" hay buộc tốc độ lên giá trị cao hơn).
 
2)Đối với 'tốc độ kết nối' trong NIC của PC, thông thường bạn có thể thay đổi tốc độ bằng cách thay đổi media type’ (‘media type’ hoặc ‘speed and duplex’ hoặc ‘link speed and duplex’) đi tới ’local area connection’---nhấp chuột phải và vào ‘properties’---’configure’--’advanced’----media type’ hoặc ‘speed and duplex’ hoặc ‘link speed and duplex’ -thử ‘auto-detect’ hoặc ‘auto-mode’ trước; nếu không có sự khác biệt, hãy thử các tốc độ khác nhau với các bộ song công khác nhau cho đến khi tốc độ kết nối tốt nhất.
 
3)Cần có cáp tiêu chuẩn EIA / TIA-568EIA / TIA-568 với phích cắm crystal và các đầu dây được kẹp chặt.
 
 
Bước 2 Nếu "tốc độ kết nối" của NIC trên PC của bạn là bình thường --- thì vui lòng thực hiện kiểm tra sau:
 
1)Kết nối hai PC với switch của chúng tôi bằng cáp và ngắt kết nối bất kỳ thứ gì khác khỏi switch.
 
2)Tải xuống phần mềm truyền tập tin (chẳng hạn như Dukto R6) trên cả hai PC --- chạy phần mềm này và bắt đầu chuyển video hoặc tập tin giữa hai PC --- kiểm tra tốc độ truyền.
 
Đề xuất:
 
Nếu tốc độ truyền nhanh hơn tốc độ tải xuống khi PC được kết nối trực tiếp với router ---- thì switch đang hoạt động bình thường ---- và bạn sẽ cần kiểm tra một số thông tin trong router chính của mình.
 
 
Nếu tốc độ truyền chậm hơn nhiều so với tốc độ khi PC được kết nối trực tiếp với router, có thể xảy ra lỗi với switch, vui lòng liên hệ support@tp-link.com.
 

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.