Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

User Application Requirement
Updated 07-03-2012 12:18:22 PM 20336458

Giới thiệu:

Một vài sản phẩm có nhiều hơn một phiên bản phần cứng. Ví dụ như những tên sản phẩm kết thúc bằng V1, V2... hầu hết, tất cả phiên bản của sản phẩm đều có firmware được thiết kế dành riêng cho nó.

Nếu bạn muốn nâng cấp thiết bị lên phiên bản firmware mới nhất, bạn cần phải chọn đúng phiên bản firmware của thiết bị.

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn làm sao để biết được phiên bản phần cứng của sản phẩm TP-Link

Nhìn ở nhãn của sản phẩm (Đối với hầu hết thiết bị)

Thông qua thiết bị, bạn có thể thấy phía sau thiết bị có một nhãn, đó là một chuỗi kí tự "Ver:X.Y" (Ví dụ: Ver:1.0) trong trường Serial Number và số X chính là phiên bản phần cứng của thiết bị. Nếu dãy số đó là "Ver:1.1", thì phiên bản phần cứng đó là V1

Chú ý: Nếu bạn không thể tìm thấy phiên bản phần cứng tại phần cuối của FCC-ID, thì phiên bản phần cứng thường là v1


Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.