Câu Hỏi Thường Gặp về EasyMesh

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 02-07-2023 04:11:32 AM 61041
This Article Applies to: 

Q1. Sản phẩm TP-Link nào sẽ hỗ trợ EasyMesh?

A. Bạn có thể tham khảo Thiết Bị Tương Thích EasyMesh TP-Link

LƯU Ý: Xin lưu ý rằng một số model nhất định sẽ yêu cầu cập nhật firmware để hỗ trợ EasyMesh, bạn nên lưu ý đến các bản phát hành firmware tiếp theo trên trang web chính thức của TP-Link.

 

Q2. Tôi có thể sử dụng các sản phẩm TP-Link EasyMesh cùng với các sản phẩm TP-Link OneMesh hoặc Deco Mesh không??

A. Không. Wi-Fi EasyMesh, TP-Link OneMesh™, và Deco Mesh sử dụng công nghệ khác nhau, vì vậy chúng không tương thích xây dựng mạng Mesh.

 

Q3. EasyMesh có hỗ trợ Ethernet Backhaul không?

A. EasyMesh hiện vẫn đang được phát triển và ETA vẫn chưa được xác nhận. Vui lòng lưu ý rằng Kế Hoạch không được đảm bảo vì kế hoạch có thể được điều chỉnh hoặc thay đổi, vui lòng theo dõi trang web chính thức để cập nhật firmware khi có các tính năng mới.

 

Q4. Tôi có thể sử dụng các thiết bị EasyMesh TP-Link với các sản phẩm EasyMesh từ các nhà sản xuất hoặc công ty khác nhau không? Chúng có tương thích không?

A. Về mặt lý thuyết, EasyMesh TP-Link sẽ hoạt động với mọi sản phẩm được chứng nhận EasyMesh nhờ công nghệ EasyMesh đã được tiêu chuẩn hóa. Tuy nhiên, các phương thức kết nối mạng EasyMesh có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất, chúng tôi thực sự khuyến nghị bạn nên sử dụng các sản phẩm EasyMesh của TP-Link cùng nhau để đảm bảo hiệu suất tốt nhất và khả năng tương thích hoàn toàn.

 

Q5. Nếu tôi có router EasyMesh TP-Link hoạt động ở chế độ AP, tôi có thể trực tiếp đặt nó làm router chính EasyMesh không?

A. Không, khi router đang hoạt động ở chế độ AP, sẽ không có tùy chọn EasyMesh trên Web. Chúng ta phải đảm bảo rằng router chính đang hoạt động ở chế độ router wifi.

 

Q6. Nếu bộ mở rộng sóng TP-Link đã được lắp đặt ở một ngôi nhà khác, tôi có thể mang nó đến đây và thêm nó vào hệ thống TP-Link EasyMesh hiện có không?

A. Có, chúng tôi có thể nhấn nút WPS trên router chính và bộ mở rộng sóng mới để hoàn tất cấu hình EasyMesh.

 

Q7. Nếu tôi muốn thêm nhiều bộ mở rộng sóng TP-Link vào hệ thống EasyMesh hiện có, tôi có thể nhấn riêng nút WPS trên Bộ mở rộng sóng bổ sung và Bộ mở rộng sóng hiện có để hoàn tất quy trình không?

A. Không, chúng ta phải nhấn riêng nút WPS trên router chính và bộ mở rộng sóng phụ để thiết lập kết nối EasyMesh.

 

Q8. Chúng tôi có thể định cấu hình mạng EasyMesh bằng Ứng dụng Tether không?

A. Ứng dụng Tether chưa sẵn sàng, hiện tại, chúng tôi chỉ có thể định cấu hình ứng dụng đó thông qua Trang web của router chính trong phần tính năng EasyMesh.

 

Q9. Làm cách nào chúng tôi có thể triển khai các thiết bị EasyMesh ngay bây giờ?

A. chúng tôi chỉ triển khai chúng bằng kết nối Wi-Fi, như Router + Router, Router + Bộ Mở Rộng Sóng hoặc Router + Router + Bộ Mở Rộng Sóng.

 

Q10. Cách thêm router cũ vào EasyMesh

A. Chúng tôi cần nâng cấp router lên firmware hỗ trợ EasyMesh, sau đó đặt lại để đưa nó về chế độ xuất xưởng, sau đó chúng tôi có thể thêm router này vào các router EasyMesh chính khác bằng cách ghép nối WPS.

 

Q11. Tôi có thể sử dụng router của riêng mình không hỗ trợ EasyMesh làm router chính không?

A. Không, hiện tại, chúng tôi vẫn cần router chính hỗ trợ ít nhất EasyMesh, sau đó nó sẽ giúp xử lý và quyết định thời điểm cũng như cách thức chúng tôi nên kết nối và chuyển vùng trong mạng WiFi EasyMesh của mình.

 

Q12. Nếu tôi tắt nhầm tính năng EasyMesh trên web của router chính, tôi có thể bật lại tính năng này để khôi phục kết nối EasyMesh ban đầu không?

A. Nó phụ thuộc vào loại thiết bị phụ. Nếu thiết bị phụ là một bộ mở rộng sóng, nó có thể tự động khôi phục kết nối EasyMesh. Nhưng nếu thiết bị vệ tinh là một router, nó không thể tự động tham gia lại mạng EasyMesh.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.