Không thể truy cập ổ USB của tôi được cắm vào router TP-Link

Xử lý sự cố
Updated 09-19-2022 08:09:36 AM 69902
This Article Applies to: 

Nếu bạn không thể truy cập vào ổ USB, chúng tôi cung cấp một số gợi ý cho các trường hợp khác nhau.

Không thể nhận dạng ổ USB của tôi

Không thể tìm thấy phần chia sẻ TP-Link trong mạng

Không thể truy cập chia sẻ USB qua samba (SMB)

 

 

Không thể nhận dạng ổ USB của tôi


Có nhiều định dạng phân vùng cho ổ USB. Router của chúng tôi hỗ trợ một phần của chúng. Một số model chỉ hỗ trợ NTFS/FAT32. Một số hỗ trợ exFAT/HFS+/NTFS/FAT32. Bạn có thể kiểm tra trang thông số kỹ thuật trên trang web chính thức của chúng tôi. Ví dụ: https://www.tp-link.com/en/home-networking/wifi-router/archer-ax20/#specifications

LƯU Ý:

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng NTFS vì định dạng này có khả năng tương thích và hiệu suất tốt hơn.

Đối với hệ thống macOS, bạn có thể sử dụng exFAT hoặc HFS+.

 

 

 

 

 

 

Không thể tìm thấy phần chia sẻ TP-Link trong mạng

Vấn đề này liên quan đến cài đặt chia sẻ cửa sổ. Gợi ý:

1. Kích hoạt smbv1 trong hệ thống cửa sổ.

1) Mở control panel.

2) Nhấp vào Uninstall a program.

3) Nhấp Turn Windows features on or off.

4) Bật SMB 1.0/CIFS Client. Sau đó nhấp OK.

 

2. Bật tính năng Khám phá mạng trong cài đặt mạng và trung tâm chia sẻ.

1) Mở control panel.

2) Nhấp vào Network and Internet.

3) Nhấp Network and Sharing Center.

4) Nhấp Change advanced sharing settings.

5) Bật Turn on network discovery trong Private và Guest or Public.

6) Mở Windows Explorer. Đi tới Mạng. Nhấp vào TP-SHARE (Màu đỏ) để truy cập ổ USB.

Lưu ý: TP-Share(Màu xanh lá) không phải là chia sẻ bộ nhớ USB.

7) Nếu bạn vẫn không truy cập được bộ lưu trữ USB, bạn có thể tham khảo Câu hỏi thường gặp này để truy cập: Cách truy cập thiết bị lưu trữ USB trên Router TP-Link từ Windows hoặc Mac OS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thể truy cập chia sẻ USB qua samba (SMB)

Một số hệ thống cửa sổ có một số giới hạn để truy cập samba. Gợi ý:

1. Kích hoạt smbv1 trong hệ thống cửa sổ.

1) Mở control panel.

2) Nhấp vào Uninstall a program.

3) Nhấp Turn Windows features on or off.

4) Bật SMB 1.0/CIFS Client. Sau đó nhấp OK.

 

2. Bật nhật ký khách không an toàn

1) Nhấn Win+R. Trong hộp chạy, nhập gpedit.msc

2) Trong Local Group Policy Editor, hãy chọn “Administrative Templates”>>“Network”>> ”Lanman Workstation”.

3) Nhấp đúp vào tùy chọn “Enable Insecure guest logons” >> đánh dấu vào tùy chọn “Enable” >> OK.

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.