Cách sử dụng Máy chủ DNS Pi-Hole trên Router TP-Link

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 11-25-2022 06:51:50 AM 178428
This Article Applies to: 

Nếu bạn muốn sử dụng DNS Pi-Hole trên router TP-Link để chặn quảng cáo trên thiết bị của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn bên dưới.

Tình huống 1: Cài đặt DNS Pi-Hole trên router wifi.

Bài viết này lấy Archer A7 làm ví dụ

  1. Đăng nhập vào giao diện web của Archer A7.

https://www.tp-link.com/support/faq/87/

 

  1. Bấm vào Nâng cao > Mạng > Máy chủ DHCP > Nhập DNS Pi-Hole vào chỗ trống DNS chính > Bấm vào Lưu để lưu các thay đổi > Bấm vào Khởi động lại để thiết bị của bạn sẽ kết nối lại với mạng của router TP-Link và bắt đầu sử dụng DNS Pi-Hole.

 

 

Tình Huống 2: Cài đặt DNS Pi-Hole trên Deco.

Trước khi cấu hình:
1. Cài đặt ứng dụng Deco mới nhất trên điện thoại di động của bạn.
2. Đảm bảo điện thoại di động được kết nối với mạng Wi-Fi của Deco.
3. Đóng Ứng dụng Deco nếu nó đang chạy ngầm.
4. Khởi chạy lại Ứng dụng Deco.

LƯU Ý: Chỉ khi điện thoại di động của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi của Deco và tài khoản của bạn là tài khoản của chủ sở hữu, bạn mới có thể thay đổi cài đặt DNS của điện thoại thông qua ứng dụng Deco. Buộc ứng dụng Deco đóng ở chế độ nền và khởi chạy lại ứng dụng này nhằm mục đích xóa bộ nhớ cache của ứng dụng.

Bài viết này lấy Deco M5 làm ví dụ:

  1. Đăng nhập vào ứng dụng Deco bằng tài khoản TP-Link của bạn, sau đó truy cập trang Thêm > Nâng cao > Máy chủ DHCP.

  1. Nhập DNS Pi-Hole vào chỗ trống DNS chính và nhấp vào Lưu. Sau đó khởi động lại Deco chính và DNS Pi-Hole sẽ có hiệu lực trên mạng Deco.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.