Chỉ kết nối có dây hoặc kết nối không dây không hoạt động

Xử lý sự cố
Updated 08-06-2021 07:12:13 AM 184758
This Article Applies to: 

Tình Huống 1:

Nếu Wi-Fi không hoạt động, vui lòng tham khảo Tôi nên làm gì nếu kết nối Wi-Fi không hoạt động trên router Wi-Fi TP-Link?

 

Tình Huống 2:

Nếu kết nối không dây hoạt động nhưng kết nối Ethernet không hoạt động, vui lòng tham khảo các bước bên dưới:

1.Kiểm tra đèn Ethernet tương ứng  trên router. Nếu đèn Ethernet không sáng, có thể cáp Ethernet hoặc cổng không hoạt động bình thường. Vui lòng thử một cổng LAN hoặc cáp Ethernet đang hoạt động khác trên router TP-Link.

Đối với các router chỉ có một đèn báo/đèn LED, bạn có thể kiểm tra xem thiết bị đã dò ra kết nối Ethernet hay chưa. Nếu có, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

2.Khởi động lại cả thiết bị và router.

3.Kết nối thiết bị khác với router bằng cùng một cáp Ethernet trên cùng một cổng. Nếu Internet hoạt động trên một thiết bị khác, thì sự cố sẽ xảy ra trên chính thiết bị gốc. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của thiết bị để được hỗ trợ.

4. Kiểm tra thông tin IP trên thiết bị. Thiết bị sẽ tự động nhận địa chỉ IP, có nghĩa là, đối với Windows, trên Trang chi tiết kết nối mạng, “DHCP đã bật” phải là “”. Đối với Mac, trong Mạng >>> Nâng cao, “Định cấu hình IPv4” phải là “Sử dụng DHCP”. Nếu không, vui lòng chuyển nó sang Làm thế nào để cấu hình Thuộc tính TCP/IP có dây của máy tính (Windows XP, Vista, 7,8,10, Mac)?

 

Nếu các đề xuất trên không thể giải quyết vấn đề của bạn, vui lòng thu thập thông tin sau và liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của TP-Link.

1.Ảnh chụp màn hình Thông tin IP trên thiết bị.

2.Tên thương hiệu, số model và hệ điều hành của các thiết bị có dây của bạn.

3.Số model và phiên bản phần cứng của routerTP-Link.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.