Tắt tính năng QoS trên Router TP-Link như thế nào

Hỗ trợ thêm
Updated 09-21-2022 09:43:48 AM 118608
This Article Applies to: 

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách tắt tính năng QoS trên Router TP-Link.

Trường hợp 1. Đối với router Wi-Fi TP-Link có hộp QoS.

1. Đăng nhập vào giao diện web của thiết bị TP-Link của bạn bằng cách tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

2. Vào Advanced > QoS.

3. Bỏ chọn hộp QoS.

Trường hợp 2. Đối với router Wi-Fi TP-Link không có hộp QoS. (Giao diện người dùng mới)

1. Đăng nhập vào giao diện web của thiết bị TP-Link của bạn bằng cách tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

2. Nhấp vào Basic –> HomeCare –> QoS.

Lưu ý: Bạn cũng có thể đến khu vực này bằng cách đi theo đường dẫn: Nâng cao (Advanced) - QoS-Ưu tiên ứng dụng (Application Priority.)

3. Đặt “Total Bandwidth” cao hơn tốc độ thực của bạn hoặc hơn 999 Mbps. Nhấp vào để Save (lưu).

Chọn “Standard Mode” trên trang “Application Priority”.

4. Nhấp vào “Ưu tiên thiết bị”, tắt tất cả các nút trong “Ưu tiên”.

 

Trường hợp 3. Đối với router Wi-Fi TP-Link không có hộp QoS. (Giao diện người dùng trò chơi)

1. Đăng nhập vào giao diện web của thiết bị TP-Link của bạn bằng cách tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

2. Nhấp vào Advanced –> HomeCare –> QoS.

3. Đặt “Total Bandwidth” cao hơn tốc độ thực của bạn hoặc hơn 999 Mbps. Nhấp vào để Save. Chọn “Standard Mode” trên trang “QoS”.

4. Nhấp vào Game Center->Dashboard->Device Priority. Tắt tất cả các nút trong “Ưu tiên thiết bị (Device Priority)”.

Trường hợp 4. Đối với router Wi-Fi TP-Link hỗ trợ tính năng Homeshield.

*Nhấp Vào đây để xem danh sách tương thích Homeshield.

1. Đăng nhập vào Ứng Dụng Tether.

2. Nhấp Homeshield (tùy chọn thứ ba ở dưới cùng) - trượt xuống và nhấp vào Prioritize Your Devices.

3. Bỏ chọn nút Enable dành cho QoS.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.