Cách cài đặt dịch vụ IPv6 cho BT / Hyperoptic (UK) trên router wifi

Configuration Guide
Updated 07-29-2022 10:14:37 AM 47422
This Article Applies to: 

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn được cung cấp dịch vụ Internet IPv6 bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Nếu không, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp Internet của bạn trước.

Bài viết này chỉ phù hợp với trường hợp router của chúng tôi đang hoạt động như router chính.

Bước 1

Đăng nhập vào trang quản lý dựa trên web của router và vui lòng nhấp vào đây nếu bạn không biết cách đăng nhập.

Bước 2

Chuyển đến “IPv6” ở menu bên trái.

Bước 3

Hãy đảm bảo rằng tính năng IPv6 đã được bật. Chọn “PPPoE” làm Loại kết nối Internet và chọn hộp "Share the same PPPoE session with IPv4"

Bước 4

Vui lòng nhấp vào “Advance Settings” và chọn tùy chọn “Non-Address” sau đó nhấp vào nút save.

 

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.