Cách thiết lập kết nối VPN trên Router Wi-Fi TP-Link?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 11-27-2021 15:26:47 PM 477622
This Article Applies to: 

Nhìn chung, Router Wi-Fi TP-Link có ba mô hình cho tính năng VPN, bao gồm hoạt động như một Máy chủ VPN, kết nối với máy chủ VPN từ xa dưới dạng Máy khách VPN và hỗ trợ Truyền qua VPN. Bài viết này sẽ tóm tắt và giới thiệu các mô hình tương ứng.

 

Trườn hợp 1: Hoạt động như một máy chủ VPN PPTP

Máy Chủ VPN PPTP được sử dụng để tạo kết nối VPN cho thiết bị từ xa. Để sử dụng tính năng VPN, bạn nên bật Máy chủ VPN PPTP trên router của mình và định cấu hình kết nối PPTP trên thiết bị từ xa. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để thiết lập kết nối PPTP VPN.

Bước 1. Cài đặt Máy chủ VPN PPTP trên Router của bạn

1. Đăng nhập vào giao diện dựa trên web của router. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của Router Wi-Fi TP-Link?

2. Vào Advanced VPN Server > PPTP VPN, và chọn Enable VPN Server.

https://static.tp-link.com/image001_1490603648399r.png

Lưu ý: Trước khi bật Máy chủ VPN, chúng tôi khuyên bạn nên định cấu hình Dịch vụ DNS động (được khuyến nghị) hoặc chỉ định địa chỉ IP tĩnh cho cổng WAN của router và đồng bộ hóa Thời gian hệ thống của bạn với internet.

3. Trong Địa chỉ IP máy khách, hãy nhập dải địa chỉ IP (tối đa 10) mà máy chủ VPN PPTP có thể cho các thiết bị thuê.

4. Nhấp vào Nâng cao (Advanced) để đặt quyền kết nối PPTP theo nhu cầu của bạn.

• Chọn Cho phép truy cập Samba (Địa điểm mạng) (Allow Samba (Network Place) để cho phép thiết bị VPN của bạn truy cập vào máy chủ Samba nội bộ của bạn.

• Chọn Cho phép chuyển qua NetBIOS (Allow NetBIOS passthrough) để cho phép thiết bị VPN của bạn truy cập vào máy chủ Samba của bạn bằng tên NetBIOS.

• Chọn Cho phép kết nối không được mã hóa (Allow Unencrypted connections) để cho phép các kết nối không được mã hóa đến máy chủ VPN của bạn.

5. Nhấp Lưu (Save).

6.Định cấu hình tài khoản kết nối PPTP VPN cho thiết bị từ xa, bạn có thể tạo tối đa 16 tài khoản.

https://static.tp-link.com/image002_1490603667681j.png

1) Nhấp Thêm ( Add).

2) Nhập Tên Người Dùng( Username) và Mật Mã (Password) để xác thực thiết bị với Máy chủ VPN PPTP.

3) Nhấp OK.

Bước 2. Định cấu hình kết nối VPN PPTP trên thiết bị từ xa của bạn

Thiết bị từ xa có thể sử dụng phần mềm PPTP cài sẵn của Windows hoặc phần mềm PPTP của bên thứ ba để kết nối với Máy chủ PPTP. Ở đây chúng tôi sử dụng phần mềm PPTP tích hợp sẵn của Windows làm ví dụ.

1. Vào Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center.

2. Chọn Set up a new connection or network.

https://static.tp-link.com/image003_1490603683347s.png

3. Chọn Connect to a workplace và nhấp Next.

4. Chọn Use my Internet connection (VPN).

https://static.tp-link.com/image004_1490603692401v.png

5. Nhập địa chỉ IP internet của router (ví dụ: 218.18.1.73) vào trường địa chỉ Internet. Bấm Next.

https://static.tp-link.com/image005_1490603700247m.png

6. Nhập Tên người dùng (User name) Mật mã (Password) bạn đã đặt cho máy chủ VPN PPTP trên router của mình và nhấp vào Kết nối ( Connect)

https://static.tp-link.com/image006_1490603709102j.png

7. Kết nối VPN PPTP đã được tạo và sẵn sàng sử dụng.

https://static.tp-link.com/image007_1490603724472f.png

 

Trường hợp 2. Làm việc như một Máy chủ OpenVPN

Trong kết nối OpenVPN, mạng gia đình có thể hoạt động như một máy chủ và thiết bị từ xa có thể truy cập vào máy chủ thông qua router hoạt động như một cổng Máy chủ OpenVPN. Để sử dụng tính năng VPN, bạn nên bật Máy chủ OpenVPN trên router của mình, đồng thời cài đặt và chạy phần mềm máy khách VPN trên thiết bị từ xa. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để thiết lập kết nối OpenVPN.https://static.tp-link.com/image001_1490603187539o.png

 

Bước 1. Thiết lập Máy chủ OpenVPN trên Router của bạnr

1. Đăng nhập vào giao diện dựa trên web của router. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của Router WI-Fi TP-Link?

2. Vào Advanced > VPN Server > OpenVPN, và chọn Enable VPN Server.

https://static.tp-link.com/image002_1490603208067l.png

Lưu ý: Trước khi bật Máy chủ VPN, chúng tôi khuyên bạn nên định cấu hình Dịch vụ DNS động (được khuyến nghị) hoặc chỉ định địa chỉ IP tĩnh cho cổng WAN của router và đồng bộ hóa Thời gian hệ thống của bạn với internet. Lần đầu tiên định cấu hình Máy chủ OpenVPN, bạn có thể cần Tạo chứng chỉ trước khi bật Máy chủ VPN.

3. Chọn Loại dịch vụ (Service Type) (giao thức truyền thông) cho Máy chủ OpenVPN: UDP, TCP.

4. Nhập Cổng dịch vụ VPN mà thiết bị VPN kết nối và số cổng phải từ 1024 đến 65535.

5. Trong các trường VPN Subnet/Netmask, hãy nhập dải địa chỉ IP mà máy chủ OpenVPN có thể cho thiết bị thuê.

6. Chọn loại Quyền truy cập Máy Khách (Client Access) của bạn. Chọn Chỉ Mạng gia đình (Home Network Only) nếu bạn chỉ muốn thiết bị từ xa truy cập vào mạng gia đình của mình; chọn Internet và Mạng gia đình (Internet and Home Network) nếu bạn cũng muốn thiết bị từ xa truy cập internet thông qua Máy chủ VPN.

7. Nhấp Lưu (Save).

8. Nhấp Tạo (Generate) để nhận chứng chỉ mới.

https://static.tp-link.com/image003_1490603231383e.png

Lưu ý: Nếu bạn đã tạo chứng chỉ, vui lòng bỏ qua bước này hoặc nhấp vào Tạo (Generate) để cập nhật chứng chỉ.

9. Nhấp vào Xuất (Export) để lưu tập tin cấu hình OpenVPN sẽ được thiết bị từ xa sử dụng để truy cập router của bạn.

https://static.tp-link.com/image004_1490603254461i.png

Bước 2. Định cấu hình kết nối OpenVPN trên thiết bị từ xa của bạn

1. Vào http://openvpn.net/index.php/download/community-downloads.html để tải xuống phần mềm OpenVPN và cài đặt nó trên thiết bị của bạn ở nơi bạn muốn chạy tiện ích khách OpenVPN.

Lưu ý: Bạn cần cài đặt tiện ích ứng dụng máy khách OpenVPN trên mỗi thiết bị mà bạn định áp dụng tính năng VPN để truy cập router của mình. Các thiết bị di động phải tải xuống ứng dụng của bên thứ ba từ Google Play hoặc Apple App Store.

2. Sau khi cài đặt, hãy sao chép tập tin được xuất từ router của bạn vào thư mục "cấu hình" của tiện ích ứng dụng khách OpenVPN (ví dụ: C: \ Program Files \ OpenVPN \ config trên Windows). Đường dẫn phụ thuộc vào nơi tiện ích máy khách OpenVPN được cài đặt.

3.Chạy tiện ích máy khách OpenVPN và kết nối nó với Máy chủ OpenVPN.

 

Trường hợp 3. Kết nối với máy chủ VPN từ xa dưới dạng Máy khách VPN (Chỉ dành cho router hỗ trợ tính năng máy khách VPN)

Trường hợp 4. Kết nối với máy chủ VPN từ xa dưới dạng Máy khách VPN.

Lưu ý: router của chúng tôi hỗ trợ máy khách PPTP / L2TP, nhưng chỉ có thể hỗ trợ những máy chủ VPN có dữ liệu không được mã hóa. Một số ISP cung cấp kết nối PPTP / L2TP. Vì vậy, bạn có thể sử dụng máy khách PPTP / L2TP kết nối với nó.

1. Trang quản lý đăng nhập (management page) của router và đi tới Nâng cao -> Mạng -> Internet (Advanced -> Network -> Internet.)

2. Chọn PPTP làm Loại kết nối Internet.

https://static.tp-link.com/image001_1506565802625s.jpg

3. Nhập Tên người dùng (Username) Mật mã (Password) chính xác.

https://static.tp-link.com/image002_1506565857846l.jpg

4. Nhập đúng IP máy chủ VPN / Tên miền. (Ví dụ: 219.76.10.41 hoặc nếu Máy chủ VPN của bạn là một tên miền, bạn có thể nhập tên miền.)

https://static.tp-link.com/image003_1506565623279a.jpg

5. Vui lòng nhấp vào Lưu (Save) và sau đó nhấp vào Kết nối (Connect.)

https://static.tp-link.com/image004_1506565875017b.jpg

 

 

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống  để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.