Cách thiết lập Quyền kiểm soát của phụ huynh bằng ứng dụng TP-Link Tether

Hướng dẫn cấu hình
Updated 12-17-2022 06:29:40 AM 49811
This Article Applies to: 

Quyền kiểm soát phụ huynh được sử dụng để kiểm soát hành vi truy cập internet của trẻ em. Trên Ứng dụng Tether, bạn có thể chỉ định khoảng thời gian nhất định để trẻ truy cập internet và chặn một số trang web thông qua tính năng quyền kiểm soát của phụ huynh.

 

Trường hợp 1. Nếu router TP-Link của bạn hỗ trợ tính năng HomeCare.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn các bước để thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh thông qua các dịch vụ TP-Link HomeCare.

Lưu ý:  Vui lòng kết nối với mạng không dây của router trước khi làm theo hướng dẫn này.

Bước 1. Mở ứng dụng TP-Link Tether.

Lưu ý: Chỉnh sửa Cài đặt thời gian để khớp với giờ địa phương trên điện thoại của bạn

Làm cách nào để thiết lập Thời gian hệ thống của Router Wi-Fi (logo mới)?

https://static.tp-link.com/image001_1499320213893g.jpg

Bước 2.  Ở góc trên bên trái, hãy nhấn vào nút “3 dòng”

https://static.tp-link.com/image002_1499320227664k.jpg

Bước 3.  Nhấn vào biểu tượng có nội dung “Đăng nhập” bên dưới.

https://static.tp-link.com/image003_1499320237624f.jpg

Bước 4.  Đăng nhập vào tài khoản TP-Link Cloud của bạn hoặc đăng ký nếu bạn chưa có. Nhấp vào đây nếu bạn cần trợ giúp thiết lập tài khoản TP-Link Cloud.

https://static.tp-link.com/image004_1499320439148v.jpgc

 

Bước 5. Sau khi đăng nhập, hãy nhấn vào Biểu tượng cho router của bạn.

https://static.tp-link.com/image005_1499320264886z.jpg

Bước 6  Nhấn vào “HomeCare” ở cuối màn hình.

https://static.tp-link.com/image006_1499320467617e.jpg

Bước 7. Nhấn vào “Quyền kiểm soát của phụ huynh”.

https://static.tp-link.com/image007_1499320476547b.jpg

Bước 8. Ở góc trên bên phải, chạm vào nút “+”.

https://static.tp-link.com/image008_1499320290371q.jpg

Bước 9.  Đặt tên cho hồ sơ mới và nhấn vào “Tiếp theo”.

https://static.tp-link.com/image009_1499320298309q.jpg

Bước 10. Chọn mức bộ lọc đặt trước cho cấu hình.

https://static.tp-link.com/image010_1499320499572w.jpg

Bước 11. Trong danh mục, bạn sẽ có nội dung được lọc, một số bạn có thể thay đổi và một số thì không.

https://static.tp-link.com/image011_1499320506426s.jpg

Bước 12. Bạn cũng có thể thêm bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào để nâng cao hơn nữa các quy tắc bộ lọc. Khi bạn hoàn thành việc này, hãy nhấn vào Tiếp theo.

https://static.tp-link.com/image012_1499320321031z.jpg

Bước 13. Bạn có thể kiểm soát khoảng thời gian thiết bị có thể truy cập Internet trong mỗi cấu hình.

https://static.tp-link.com/image013_1499320328668m.jpg

Lưu ý:  Nếu bạn không đặt giới hạn thời gian thì hồ sơ đó sẽ có quyền truy cập Internet không giới hạn

Bước 14.  Bạn cũng có thể đặt giờ đi ngủ khi tất cả Internet bị ngắt đối với các thiết bị này. Sau khi bạn thiết lập quyền truy cập và giờ đi ngủ, hãy nhấn vào “Tiếp theo”.

https://static.tp-link.com/image014_1499320343879a.jpg

Bước 15. Chọn thiết bị bạn muốn trong hồ sơ này rồi nhấn “Xong”.

https://static.tp-link.com/image015_1499320546930b.jpg

Bước 16. Bạn sẽ được đưa trở lại trang hồ sơ với mục nhập mới được liệt kê. Bên cạnh tên là một “||” cái nút. Bạn có thể sử dụng điều này để tắt internet bất cứ lúc nào.

https://static.tp-link.com/image016_1499320362835x.jpg

 

Trường hợp 2. Nếu router TP-Link của bạn không hỗ trợ tính năng HomeCare và router Wi-Fi của bạn hỗ trợ Danh sách đen và Danh sách trắng để quyền kiểm soát của phụ huynh.

Như Archer A7( V5 ) , Archer C60( V2 V3 ) , Archer C8( V3 V4 ) , Archer C9( V4 V5 ) , Archer C6( V2 ) , Archer C7( V4 V5 ) , Archer C1900( V2 ) , Archer C59( V2 V3 ) , Archer C58( V2 ) , Archer C1200( V2 V3 ) , Archer C2300( V1 V2 ) , Archer C900( V1 ) , Archer C80( V1 ).

 

Tôi muốn: Kiểm soát những loại trang web mà con tôi hoặc những người dùng mạng gia đình khác có thể truy cập và thời gian trong ngày chúng được phép truy cập internet.

Ví dụ: tôi muốn cho phép các thiết bị của con tôi (ví dụ: máy tính hoặc máy tính bảng) truy cập tất cả các trang web ngoại trừ www.tp-link.com và amazon.com từ 08:00 đến 20:00 hàng ngày trên Ứng dụng Tether.

Làm thế nào tôi có thể làm điều đó?

Ở đây lấy Archer C7 V4 làm ví dụ.

Bước 1. Khởi chạy ứng dụng Tether.

https://static.tp-link.com/image001_1563777478239m.png

 

Bước 2. Đăng nhập ID TP-Link. Nếu bạn chưa có, vui lòng nhấp vào Đăng ký để tạo ID Cloud TP-LINK.

  

https://static.tp-link.com/image002_1563777491863l.png  https://static.tp-link.com/image003_1563777500529e.png

 

 

Bước 3. Sau khi đăng nhập, vui lòng nhấp vào biểu tượng thiết bị TP-LINK của bạn và truy cập. Sau đó nhấn vào Công Cụ (Tools).

 

https://static.tp-link.com/image004_1563777511967q.jpg

 

Bước 4. Nhấp vào Quyền Kiểm Soát Phụ Huynh và bật nó.

 

https://static.tp-link.com/image005_1563777541142o.jpg https://static.tp-link.com/image006_1563777548923w.jpg

 

https://static.tp-link.com/image007_1563777561757d.png

Bước 5Thêm thiết bị được kiểm soát của bạn và đặt lịch biểu cho các thiết bị này.

Lưu ý: lịch trình này là Thời gian hiệu lực cho Quy tắc quyền kiểm soát của phụ huynh chứ không phải thời gian truy cập internet cho các thiết bị được kiểm soát của bạn.

https://static.tp-link.com/image008_1563777582066c.jpg   https://static.tp-link.com/image009_1563777589393d.jpg

 

Bước 6. Đặt Chính sách hạn chế cho các thiết bị được kiểm soát. Có hai quy tắc, Danh sách đenDanh sách trắng. Nhấp vào Trang web bị chặn, bạn có thể thêm nhiều từ khóa hoặc trang web (ví dụ: TP-Link.com hoặc Amazon.com) cho cả Danh sách đen và Danh sách trắng để chỉ cho phép hoặc chặn truy cập vào các trang web có chứa từ khóa đó.

1) Ở chế độ Danh sách đen, các thiết bị được kiểm soát không thể truy cập bất kỳ trang web nào chứa các từ khóa được chỉ định trong khoảng thời gian Hiệu lực.

2) Ở chế độ Danh sách trắng, các thiết bị được kiểm soát chỉ có thể truy cập các trang web chứa các từ khóa đã chỉ định trong khoảng thời gian Thời gian có hiệu lực.

https://static.tp-link.com/image010_1563777600331s.jpg https://static.tp-link.com/image011_1563777608845u.png

  https://static.tp-link.com/image012_1563777623959s.jpg

Bước 7. Nhấp vào Lưu và giờ đây, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập Internet của con mình theo nhu cầu của mình.

 

Trường hợp 3. Nếu router TP-Link của bạn không hỗ trợ tính năng HomeCare và router Wi-Fi của bạn chỉ hỗ trợ Danh sách trắng cho Quyền kiểm soát của phụ huynh.

Như TL-WR841N, Archer C20i, Archer C2, TL-WR840N.

 

Ví dụ: tôi muốn cho phép các thiết bị của con tôi (ví dụ: máy tính hoặc máy tính bảng) chỉ truy cập www.tp-link.com và amazon.com từ 08:00 đến 20:00 mỗi ngày trên ứng dụng Tether.

Làm thế nào tôi có thể làm điều đó?

Bài viết này lấy TL-WR841N làm ví dụ.

Bước 1. Khởi chạy ứng dụng Tether.

https://static.tp-link.com/image001_1563777035639e.png

 

Bước 2. Đăng nhập ID TP-Link của bạn. Nếu bạn chưa có, vui lòng nhấp vào Đăng ký để tạo ID Cloud TP-LINK.

 

https://static.tp-link.com/image002_1563777056389f.png  https://static.tp-link.com/image003_1563777064050q.png

 

Bước 3. Sau khi đăng nhập, vui lòng nhấp vào biểu tượng thiết bị TP-LINK của bạn và truy cập. Sau đó nhấn vào Công cụ (Tools).

 

https://static.tp-link.com/image004_1563777085335q.jpg

 

Bước 4. Nhấp vào Quyền kiểm soát của phụ huynh và bật nó.

  

https://static.tp-link.com/image005_1563777099756k.jpg   https://static.tp-link.com/image006_1563777115700c.jpg

 

https://static.tp-link.com/image007_1563777125997y.png

Bước 5. Thêm Thiết bị của phụ huynh Thiết bị của trẻ em. Đặt Lịch biểu và Trang web được phê duyệt cho Thiết bị trẻ em.

Lưu ý: lịch trình này là Thời gian hiệu lực cho Quy tắc quyền kiểm soát của phụ huynh, không phải thời gian truy cập internet cho Thiết bị trẻ em.

TL-WR841N đang sử dụng Danh sách trắng làm Chính sách hạn chế mặc định. (Ở chế độ Danh sách trắng, các thiết bị được kiểm soát chỉ có thể truy cập các trang web chứa các từ khóa được chỉ định trong khoảng thời gian Hiệu lực.)

   https://static.tp-link.com/image008_1563777148205q.png  

 

https://static.tp-link.com/image009_1563777158956h.jpg

Bước 7. Nhấp vào Lưu và giờ đây, bạn có thể kiểm soát quyền truy cập internet của con mình theo nhu cầu của mình.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.