Cách cài đặt QoS bằng router Wi-Fi TP-Link?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 05-09-2022 04:25:23 AM 175438
This Article Applies to: 

Tính năng QoS (Chất lượng dịch vụ) cho phép bạn ưu tiên lưu lượng truy cập internet của các thiết bị cụ thể để đảm bảo kết nối nhanh hơn khi bạn cần nhất. Router đã đặt trước một chính sách phân bổ băng thông thích hợp, vì vậy bạn không cần đặt các mức độ ưu tiên khác nhau cho tất cả các thiết bị. Chỉ cần đặt thiết bị mong muốn thành Mức độ ưu tiên cao và đặt khoảng thời gian bạn muốn thiết bị đó ở mức ưu tiên cao, sau đó thiết bị sẽ được cấp thêm băng thông khi mạng quá tải.

 

Trường hợp 1. Nếu router Wi-Fi TP-Link của bạn hỗ trợ tính năng HomeCare.

 

1. Đăng nhập vào giao diện web của thiết bị TP-Link của bạn bằng cách tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router Wi-Fi TP-Link?

2. Nhấp vào Basic –> HomeCare –> QoS.

https://static.tp-link.com/image004_1499829492676d.png

Lưu ý: Bạn cũng có thể đến khu vực này bằng cách đi theo: Advanced – QoS -Application Priority.

3. Chọn mức độ ưu tiên của ứng dụng (application priority) trừ khi bạn sử dụng để chọn “Tùy chỉnh (Custom)”, lựa chọn của bạn sẽ tự động lưu.

https://static.tp-link.com/image005_1499829706420d.jpg

 

Tùy chọn: Bạn cũng có thể cài đặt mức độ ưu tiên cho (các) thiết bị cụ thể trong mạng của mình

1. Chọn Device priority.

https://static.tp-link.com/image006_1499829721027n.jpg

2. Chọn (các) thiết bị để ưu tiên và sau đó chọn thời gian mong muốn.

https://static.tp-link.com/image007_1499829535521i.png

 

Khi bạn đã chọn thời gian, cấu hình sẽ áp dụng các thay đổi mới cho thiết bị đó.

 

Trường hợp 2. Nếu Router Wi-Fi TP-Link của bạn không hỗ trợ tính năng HomeCare.

 

Tình huống 1:

Vui lòng tham khảo FAQ Cách cài đặt QoS trên router Wi-Fi TP-Link không hỗ trợ tính năng HomeCare?

Tình huống 2:

1. Đăng nhập vào giao diện web của thiết bị TP-Link của bạn bằng cách tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

2. Nhấp vào Advanced>QoS>Settings.

3. Bật QoS, nhập băng thông tải lên và tải xuống do nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn cung cấp.

4. Nhấp Advanced và kéo thanh cuộn để đặt phần trăm ưu tiên băng thông, sau đó nhấp vào Save.

5. Thêm quy tắc QoS ưu tiên cao cho điện thoại.

1). Chọn By Device và sau đó nhấp View Existing Devices.

2). Chọn thiết bị tương ứng từ danh sách.

3). Nhấp OK.

6. Thêm quy tắc QoS ưu tiên trung bình cho Ứng dụng.

1). Chọn By Application và sau đó chọn Ứng dụng hoặc tùy chỉnh Ứng dụng.

2). Nhấp OK.

7. Tham khảo các bước trên để áp dụng các quy tắc QoS khác nếu có.

Hoàn tất ! Bây giờ QoS được triển khai để ưu tiên lưu lượng truy cập internet.

Đối với giao diện người dùng cũ hơn, bạn có thể tham khảo FAQ: Làm cách nào để cài đặt QoS bằng Router Wi-Fi TP-Link (giao diện người dùng màu xanh lam được thiết kế mới)?

Trường hợp 3. Nếu Router Wi-Fi TP-Link Wi-Fi hỗ trợ tính năng HomeShield.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.