Làm cách nào để cài đặt QoS trên router Wi-Fi TP-Link không hỗ trợ tính năng HomeCare?

Configuration Guide
Updated 06-27-2022 04:29:29 AM 146772
This Article Applies to: 

Tính năng QoS (Chất lượng dịch vụ) cho phép bạn ưu tiên lưu lượng truy cập internet của các thiết bị cụ thể để đảm bảo kết nối nhanh hơn khi bạn cần nhất. Router đã đặt trước một chính sách phân bổ băng thông thích hợp, vì vậy bạn không cần đặt các mức độ ưu tiên khác nhau cho tất cả các thiết bị. Chỉ cần đặt thiết bị mong muốn thành Mức độ ưu tiên cao và đặt khoảng thời gian bạn muốn thiết bị đó ở mức ưu tiên cao, sau đó thiết bị sẽ được cấp thêm băng thông khi mạng quá tải.

Ví dụ: Tôi có router TP-Link Archer AX10 và tôi muốn ưu tiên máy tính của mình trong 2 giờ tới khi mạng quá tải.

1. Vào http://tplinkwifi.net, và đăng nhập bằng ID TP-Link của bạn hoặc mật mã bạn đặt cho router. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo

Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

2. Vào Advanced > QoS.

3. Bật QoS.

4. Nhập tải lên và tải xuống băng thông được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn. Nhấp Save.

Lưu ý: QoS sẽ chỉ có hiệu lực khi tổng tốc độ lưu lượng mạng lớn hơn băng thông bạn đã đặt ở đây.

Nếu giao diện web của bạn khác, vui lòng tham khảo Cách thiết lập QoS bằng router Wi-Fi TP-Link?

5. Trong Ưu Tiên Thiết Bị, tìm máy tính của bạn và bật Ưu tiên. Nhấp vào mục nhập trong cột Thời gian và chọn 2 giờ làm khoảng thời gian bạn muốn thiết bị được ưu tiên.

Xong! Giờ đây, lưu lượng của máy tính này sẽ được ưu tiên để đảm bảo kết nối nhanh hơn trong 2 giờ tới khi mạng quá tải.

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.