Một vài câu hỏi về OneMesh™ và Mesh

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 05-19-2020 08:37:43 AM 303453
This Article Applies to: 

Q1. Mối liên hệ giữa cản sản phẩm SOHO OneMesh™ của TP-Link và Deco Mesh là gì?

A1. OneMesh ™ là nhãn hiệu cho tất cả các sản phẩm SOHO của TP-Link có thể hỗ trợ mạng Mesh, bao gồm Router Wi-Fi, Router Modem DSL, Router 3G/4G, Bộ mở rộng sóng, và Bộ chuyển đổi Internet qua đường dây điện, vân vân. OneMesh ™ giúp kết nối các thiết bị di động của bạn đến router hoặc bộ mở rộng sóng một cách thông minh, cung cấp kết nối tốt nhất. Xin vui lòng kiểm tra tại đây để biết thêm thông tin.

Deco Mesh là công nghệ chỉ sử dụng cho sản phẩm Deco của TP-Link cho mạng Mesh. Deco tương thích với các nhu cầu thay đổi của mạng Wi-Fi của bạn và sử dụng các thuật toán phức tạo để định tuyến dữ liệu tự động và hiệu quá theo cách nhanh nhất. Vui lòng kiểm tra tại đây để biết thêm thông tin.

Tổng kết, OneMesh™ và Deco Mesh là hai công nghệ hoàn toàn khác nhau sử dụng trên các sản phẩm TP-Link khác nhau, nên sẽ không có sự tương thích.

Q2. Sản phẩm SOHO nào của TP-Link hỗ trợ OneMesh™?

A2: Vui lòng kiểm tra Danh sách Tương thích One Mesh™.

Q3. Sản phẩm OneMesh™ có thể tạo mạng Mesh với Deco không?

A3. Không, theo câu hỏi số 1, OneMesh™ và Deco Mesh là hai công nghệ hoàn toàn khác nhau sử dụng trên các sản phẩm TP-Link khác nhau, nên các sản phẩm OneMesh™ không thể tạo mạng Mesh với các sản phẩm Deco.

Q4. Các sản phẩm OneMesh™  và Deco có thể tạo mạng Mesh với các sản phẩm đến từ thương hiệu khác không?

A4. Không. Hiện tại, Wi-Fi Alliance không yêu cầu cùng công nghệ để xây dựng hệ thống mạng Mesh, nên phương pháp và công nghệ sử dụng bởi các nhà cung cấp mạng là khác nhau. Do đó, hiện không có cách nào để kết hợp sản phẩm từ các thương hiệu khác nhau để xây dựng một mạng Mesh.

Q5. Sản phẩm OneMesh™  có hỗ trợ Mesh với nhau qua dây cáp không?

A5. Không.  Sản phẩm OneMesh™ không hỗ trợ Mesh với nhau qua dây cáp. Tuy nhiên Deco có hỗ trợ.

Q6. Hướng dẫn thiết lập mạng Mesh khi có nhiều hơn hai bộ mở rộng sóng?

A6. Nói chung, chúng tôi đề nghị bạn kết nối tất cả các bộ mở rộng sóng đến router để có hiệu năng tốt nhất. Bạn cũng có thể kết nối bộ mở rộng sóng này đến bộ mở rộng sóng khác đã kết nối đến router, tuy nhiên chúng tôi không khuyến nghị bạn có hơn hai bộ mở rộng trên một kết nối để đảm bảo chất lượng mạng Wi-Fi.

Q7. Tôi sẽ sử dụng chế độ nào trên router Wi-Fi hoặc modem router Wi-Fi để cấi hình OneMesh™?

A7. Router Wi-Fi chỉ hỗ trợ OneMesh™ trên chế độ Router. Modem Router hỗ trợ OneMesh™ với bất cứ chế độ nào.

Q8. Chế độ AP của router  OneMesh™ có hỗ trơ mesh ko?

A8. Không. Router OneMesh™ chỉ có thể tạo mạng mesh ở chế độ router can build a mesh network.

Q9.Làm sao để xây dựng mạng OneMesh™ với nhiều loại thiết bị?

A9. Bạn có thể sử dụng Router Wi-Fi hoặc modem router hoặc router 3G/3G OneMesh™ kết hợp với vài bộ mở rộng sóng hoặc bộ chuyển đổi internet qua đường dây điện để xây dựng mạng OneMesh™.

Q10. Hai router OneMesh™ có thể xây dựng mạng Mesh không?

A10. Không. Router OneMesh™ chỉ có thể kết hợp với Bộ mở rộng sóng OneMesh™ hoặc PLC OneMesh™ để tạo mạng Mesh.

 

Tìm hiểu thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.