Tham gia mạng OneMesh với Bộ Mở Rộng Sóng đã được cài đặt như thế nào?

Configuration Guide
Updated 05-31-2021 05:13:53 AM 137494
This Article Applies to: 

Sau khi bộ mở rộng sóng được kết nối với router TP-Link OneMesh thông qua trình duyệt web hoặc nút WPS, bộ mở rộng sóng sẽ tự động tham gia mạng OneMesh của router và sao chép cài đặt Wi-Fi của router. Bạn có thể tham gia mạng OneMesh theo cách thủ công trong quá trình cấu hình thông qua ứng dụng Tether TP-Link. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt bộ mở rộng sóng với mạng OneMesh, hãy tham khảo Câu hỏi thường gặp sau:

Làm thế nào Cấu Hình Bộ Mở Rộng Sóng OneMesh qua Ứng dụng Tether

Làm thế nào Cấu Hình Bộ Mở Rộng Sóng OneMesh qua Trình Duyệt Web

HowLàm thế nào Cấu Hình Bộ Mở Rộng Sóng qua Nút WPS

 

Nếu bạn đã cài đặt bộ mở rộng sóng trước đó mà không tham gia mạng OneMesh, hãy chọn một trong các phương pháp bên dưới để cài đặt mạng:

 

Lưu ý: Trước khi cài đặt mạng OneMesh, bạn nên bật Kết Nối Thông Minh trên router chủ của mình để tận hưởng kết nối liền mạch giữa các mạng băng tần kép.

 

Cách 1: Thông qua ứng dụng Tether TP-Link

 

1. Cắm bộ mở rộng sóng vào ổ điện gần với router của bạn, và sau đó chờ cho đến khi đèn LED Nguồn chuyển sang sáng đứng.

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, chỉ cắm bộ mở rộng theo hướng thẳng đứng.

2. Khởi chạy Ứng dụng Tether và chọn bộ mở rộng sóng bạn muốn tham gia mạng OneMesh.

3. Đến Tools > OneMesh và bật OneMesh.

 

Lưu ý: Nếu router chủ của bạn không hỗ trợ OneMesh, trước tiên bạn cần chọn lại mạng chủ hỗ trợ chức năng OneMesh. Đi tới Tools > Host Network và nhấp Reselect Host Network, sau đó làm theo hướng dẫn ứng dụng để hoàn tất cấu hình.

 

 

 

 

Cách 2: Thông qua trình duyệt Web

 

1. Truy cập http://tplinkrepeater.net, và đăng nhập với mật mã bạn đặt cho bộ mở rộng sóng. Vui lòng tham khảo Làm thế nào đăng nhập vào GUI Web của Bộ Mở Rộng Sóng?

2. Vào Settings > OneMesh và bật Join OneMesh.

 

Lưu ý: Nếu router chủ của bạn không hỗ trợ OneMesh, trước tiên bạn cần chọn lại mạng chủ có thể hỗ trợ chức năng OneMesh. Đi tới Settings > Wireless > Connect to Network và làm theo hướng dẫn để hoàn tất cấu hình.

 

 

Kiểm tra xem mạng OneMesh có được xây dựng thành công hay không:

 

Làm theo hướng dẫn ở trên để tham gia mạng OneMesh. Sau đó, bạn có thể xem tất cả các thiết bị trong mạng OneMesh trong  Basic > OneMesh trên trang quản lý web của router chủ của bạn.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.