Làm cách nào để cài đặt mạng POE bằng cách sử dụng các sản phẩm POE của TP-Link?

User Application Requirement
Updated 05-04-2022 09:00:02 AM 184778
This Article Applies to: 

Giải Pháp 1:

Chúng ta có thể sử dụng TL-POE150S và TL-POE10R để mở rộng mạng cho những nơi không có đường dây điện hoặc không có ổ cắm.

 

 

Trong cấu trúc liên kết được hiển thị như trên, cả TL-POE10R và thiết bị kết nối với nó đều không cần bộ đổi nguồn bên ngoài, TL-POE150S có thể cung cấp nguồn điện và dữ liệu cho TL-POE10R và TL-POE10R sẽ chuyển tiếp dữ liệu và nguồn cho thiết bị được kết nối với nó. Dữ liệu có thể được truyền giữa các thiết bị thông qua cáp Cat 5 UTP.

Giải pháp 2:

Sử dụng TL-SF1008P và TL-POE10R để mở rộng mạng đến những nơi không có đường dây điện hoặc ổ cắm.

4 trong số 8 cổng RJ45 tự động đàm phán (cổng 1 đến cổng 4) của TL-SF1008P hỗ trợ tính năng Cấp nguồn qua Ethernet (PoE). Các cổng PoE này có thể tự động phát hiện và cấp nguồn cho các Thiết bị được cấp nguồn (PD) tuân thủ IEEE 802.3af đó.

Trong cấu trúc liên kết được hiển thị như trên, 4 cổng (cổng 1 đến cổng 4) của TL-SF1008P hoạt động như Nhà cung cấp POE, chúng cung cấp nguồn điện cho Receiver POE TL-POE10R và truyền dữ liệu giữa chúng thông qua một cáp duy nhất.

TL-POE10R nhận nguồn điện từ TL-SF1008P và chính nó cung cấp nguồn điện cho thiết bị kết nối với nó cùng một lúc. Cả TL-POE10R và thiết bị được kết nối với nó đều không cần bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài.

Annex:

1.     4 cổng đầu tiên (cổng 1 đến cổng 4) của TL-SF1008P hỗ trợ tính năng POE và hoạt động như Nhà cung cấp POE, nó có thể cung cấp nguồn điện cho Reciver POE và truyền dữ liệu chúng bằng một cáp đơn cùng một lúc. Và nó cũng có thể hoạt động như một switch 8 cổng thông thường.

TL-SF1008P có thể hoạt động với Receiver POE như TP-Link TL-POE10R hoặc Receiver POE khác.

2.     TL-POE150S là Bộ chuyển đổi Supplier POE, nó có thể cung cấp nguồn điện cho 

 Receiver POE chẳng hạn như TL-POE10R qua cáp Cat 5 UTP và truyền dữ liệu giữa chúng bằng cùng một loại cáp.

TL-POE150S có thể hoạt động với Receiver POE như TP-Link TL-POE10R hoặc Receiver POE khác.

3.     TL-POE10R là Bộ chuyển đổi Receiver POE, nó không cần bộ chuyển đổi cấp nguồn bên ngoài và nhận nguồn điện từ Supplier POE như TP-Link TL-POE150S và TL-SF1008P hoặc Supplier POE khác, đồng thời truyền dữ liệu giữa chúng qua cùng một dây cáp.

 

Nó có thể truyền dữ liệu và cung cấp nguồn điện cho thiết bị kết nối với nó, nó hoạt động như một Bộ lặp cấp nguồn giữa TL-POE150S và thiết bị kết nối với nó.

TL-POE10R cũng có thể hoạt động với các thiết bị thương hiệu khác sử dụng nguồn điện 12VDC hoặc 5VDC.

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.