Làm thế nào để cài đặt địa chỉ dành riêng trên Router Wi-Fi(logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-27-2017 03:27:08 AM 125427
This Article Applies to: 

1.Đăng nhập vào giao diện web  của router.Nếu bạn không biết cách đăng nhập ,vui lòng tham khảo 

a. How to log in to the web-based interface of Wi-Fi Routers (new logo)?

b. How to log in to the web-based interface of Wi-Fi Routers (new logo)?

2.Vào Advanced > Network > DHCP Server.

  • To specify the IP address that the router assigns:

1)Đánh dấu vào ô Enable DHCP Server

2) Vào địa chỉ IP đầu và cuối trong mục IP Address Pool.

3)Nhập các thông số khác nếu ISP cung cấp. Default Gateway tự động điền vào và giống địa chỉ IP LAN của router.

4)Nhấn SAVE

  • To reserve an IP address for a specified client device:

1)Nhấn Add trong vùng Address Reservation

2.Nhấn View Existing Devices hoặc điền MAC address của thiết bị máy khách.

3.Nhập  IP address để dự trữ cho thiết bị máy khách.

4.Nhập Description cho mục này.

4.Đánh dấu vào ô  Enable This Entry  và nhấn OK

Để biết thêm chi tiết của mỗi chức năng và cách cài đặt vui lòng vào  Download Center để tải hướng dẫn cho sản phẩm của bạn.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.