Cách cài đặt Quản Lý Từ Xa trên Router Wi-Fi (logo mới)

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-11-2022 07:33:01 AM 247297
This Article Applies to: 

1. 1. Đăng nhập vào giao diện dựa trên web của router. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo Cách đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

2. Vào Advanced > System Tools > Administration và hoàn thành các cài đặt trong phần Remote Management nếu cần.

  • Cấm tất cả các thiết bị quản lý router từ xa:

Chọn Disable Remote Management và nhấp Save.

  • Cho phép tất cả các thiết bị quản lý router từ xa:
  1. Chọn Enable Remote Management for All Devices.
  2. Nhập Web Management Port (1024-65535 hoặc 80).
  3. Nhấp Save.

Các thiết bị trên Internet có thể đăng nhập vào http://Router’s WAN IP address:port number (such as http://113.116.60.229:1024) để quản lý router.

Mẹo:

Bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP WAN của router trên Basic > Network Maps > Internet.

IP WAN của router thường là IP động.

  • Cho phép các thiết bị cụ thể quản lý router từ xa::
  1. Chọn Enable Remote Management for Specified Devices.
  2. Nhập Web Management Port (1024-65535 hoặc 80).
  3. Trong Remote Management IP address, nhập địa chỉ IP của thiết bị từ xa để quản lý router.
  4. Nhấp Save.

Các thiết bị sử dụng IP WAN này có thể quản lý router bằng cách đăng nhập vào http://Router’s WAN IP:port number (ví dụ như http://113.116.60.229:1024).

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.