Cách sử dụng PPTP VPN để truy cập mạng gia đình của bạn thông qua Router Wi-Fi (logo mới)?

Configuration Guide
Updated 03-03-2022 02:34:21 AM 738240
This Article Applies to: 

Máy chủ VPN PPTP được sử dụng để tạo kết nối VPN cho thiết bị từ xa. Để sử dụng tính năng VPN, bạn nên bật Máy chủ VPN PPTP trên router của mình và định cấu hình kết nối PPTP trên thiết bị từ xa. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để thiết lập kết nối VPN PPTP.

Bước 1. Thiết lập Máy chủ VPN PPTP trên Router của bạn

1. Đăng nhập vào giao diện dựa trên web của router. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo

Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

2. Vào Advanced > VPN Server > PPTP VPN, và chọn Enable VPN Server.

Lưu ý:

Trước khi bật Máy chủ VPN, chúng tôi khuyên bạn nên định cấu hình Dịch vụ DNS động (được khuyến nghị) hoặc chỉ định địa chỉ IP tĩnh cho cổng WAN của router và đồng bộ hóa Thời gian hệ thống của bạn với internet.

3. Trong Địa chỉ IP máy khách đã điền, hãy nhập dải địa chỉ IP (tối đa 10) mà máy chủ VPN PPTP có thể cho các thiết bị thuê.

4. Nhấp vào Nâng cao (Advanced) để đặt quyền kết nối PPTP theo nhu cầu của bạn.

• Chọn Cho phép truy cập Samba (Allow Samba) (Địa điểm mạng-Network Placeđể cho phép thiết bị VPN của bạn truy cập vào máy chủ Samba nội bộ của bạn.

• Chọn Cho phép chuyển qua NetBIOS (Allow NetBIOS passthrough) để cho phép thiết bị VPN của bạn truy cập vào máy chủ Samba của bạn bằng tên NetBIOS.

• Chọn Cho phép kết nối không được mã hóa (Allow Unencrypted connections) để cho phép các kết nối không được mã hóa đến máy chủ VPN của bạn.

5. Nhấp Lưu.

6. Định cấu hình tài khoản kết nối VPN PPTP cho thiết bị từ xa, bạn có thể tạo tối đa 16 tài khoản.

    1) Nhấp Thêm (Add).

    2) Nhập Tên người dùng và Mật Mã để xác thực thiết bị với Máy chủ VPN PPTP.

3) Nhấp OK.

Bước 2. Cấu hình kết nối VPN PPTP trên thiết bị từ xa của bạn

Thiết bị từ xa có thể sử dụng phần mềm PPTP cài sẵn của Windows hoặc phần mềm PPTP của bên thứ ba để kết nối với Máy chủ PPTP. Ở đây chúng tôi sử dụng phần mềm PPTP tích hợp sẵn của Windows làm ví dụ.

1. Vào Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center.

2. Chọn Set up a new connection or network.

3. Chọn Connect to a workplace và nhấp Next.

4. Chọn Use my Internet connection (VPN).

5. Nhập địa chỉ IP internet của router (ví dụ: 218.18.1.73) vào trường Địa Chỉ Internet. Bấm Tiếp (Next).

6. Nhập Tên người dùng và Mật Mã bạn đã đặt cho máy chủ PPTP VPN trên router của mình và nhấp vào Kết nối (Connect).

7. Kết nối VPN PPTP đã được tạo và sẵn sàng sử dụng.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuốngo để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.