Làm thế nào để sử dụng OpenVPN để truy cập mạng gia đình của bạn thông qua Router Wi-Fi (logo mới)?

Configuration Guide
Updated 03-03-2022 04:13:50 AM 767655
This Article Applies to: 

Trong kết nối OpenVPN, mạng gia đình có thể hoạt động như một máy chủ và thiết bị từ xa có thể truy cập vào máy chủ thông qua router hoạt động như một gateway Máy Chủ OpenVPN. Để sử dụng tính năng VPN, bạn nên bật Máy chủ OpenVPN trên router của mình, đồng thời cài đặt và chạy phần mềm máy khách VPN trên thiết bị từ xa. Vui lòng làm theo các bước bên dưới để thiết lập kết nối OpenVPN.

Trường hợp 1: Chỉ một router trong bản đồ mạng gia đình

Bước 1. Thiết lập Máy chủ OpenVPN trên Router của bạn

1. Đăng nhập vào giao diện dựa trên web của router. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo

Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

2. Vào Advanced > VPN Server > OpenVPN, và chọn Enable VPN Server.

Lưu ý:

  • Trước khi bật Máy chủ VPN, chúng tôi khuyên bạn nên định cấu hình Dịch vụ DNS động (được khuyến nghị) hoặc chỉ định địa chỉ IP tĩnh cho cổng WAN của router và đồng bộ hóa Thời gian hệ thống của bạn với internet.
  • Đối với CG-NAT ISP: Comporium và Direct link - dịch vụ sóng, hãy cung cấp cho máy khách một IP riêng, điều này sẽ khiến bạn không thể sử dụng OpenVPN và ảnh hưởng đến Loại NAT. Bạn có thể liên hệ với ISP và yêu cầu họ cung cấp địa chỉ IP Tĩnh.
  • Lần đầu tiên định cấu hình Máy chủ OpenVPN, bạn có thể cần Tạo chứng chỉ trước khi bật Máy chủ VPN.

3. Chọn Loại dịch vụ (giao thức truyền thông) cho Máy chủ OpenVPN: UDP, TCP.

4.Nhập Cổng dịch vụ VPN mà thiết bị VPN kết nối và số cổng phải từ 1024 đến 65535.

5. Trong các trường VPN Subnet/Netmask, hãy nhập dải địa chỉ IP mà máy chủ OpenVPN có thể cho thiết bị thuê.

6. Chọn loại Quyền truy cập máy khách của bạn. Chọn Chỉ Mạng gia đình nếu bạn chỉ muốn thiết bị từ xa truy cập vào mạng gia đình của mình; chọn Internet và Mạng gia đình nếu bạn cũng muốn thiết bị từ xa truy cập internet thông qua Máy chủ VPN.

7. Nhấp Lưu.

8. Nhấp Tạo để nhận chứng chỉ mới.

Lưu ý:

Nếu bạn đã tạo chứng chỉ, vui lòng bỏ qua bước này hoặc nhấp vào Tạo để cập nhật chứng chỉ.

9. Nhấp vào Xuất để lưu tập tin cấu hình OpenVPN sẽ được thiết bị từ xa sử dụng để truy cập router của bạn.

Bước 2. Định cấu hình kết nối OpenVPN trên thiết bị từ xa của bạn

1. Vào http://openvpn.net/index.php/download/community-downloads.html để tải xuống phần mềm OpenVPN và cài đặt nó trên thiết bị của bạn ở nơi bạn muốn chạy tiện ích khách OpenVPN.

Lưu ý:

Bạn cần cài đặt tiện ích máy khách OpenVPN trên mỗi thiết bị mà bạn định áp dụng chức năng VPN để truy cập router của mình. Các thiết bị di động phải tải xuống ứng dụng của bên thứ ba từ Google Play hoặc Apple App Store.

2. Sau khi cài đặt, hãy sao chép tập tin được xuất từ router của bạn vào thư mục "cấu hình" của tiện ích ứng dụng khách OpenVPN (ví dụ: C: \ Program Files \ OpenVPN \ config trên Windows). Đường dẫn phụ thuộc vào nơi tiện ích khách OpenVPN được cài đặt.

3. Chạy tiện ích máy khách OpenVPN và kết nối nó với Máy chủ OpenVPN.

 

Trường hợp 2: Hai hoặc nhiều router trong bản đồ mạng gia đình

 

Bước 1. Thiết lập Máy chủ OpenVPN trên Router của bạn

1. Đăng nhập vào giao diện dựa trên web của router. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo

Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

2. Vào Advanced > VPN Server > OpenVPN, và chọn Enable VPN Server.

Lưu ý:

• Trước khi bật Máy chủ VPN, chúng tôi khuyên bạn nên định cấu hình Dịch vụ DNS động (được khuyến nghị) hoặc chỉ định địa chỉ IP tĩnh cho cổng WAN của router và đồng bộ hóa Thời gian hệ thống của bạn với internet.

• Lần đầu tiên định cấu hình Máy chủ OpenVPN, bạn có thể cần Tạo chứng chỉ trước khi bật Máy chủ VPN.

3. Chọn Loại dịch vụ (giao thức truyền thông) cho Máy chủ OpenVPN: UDP, TCP.

4. Nhập Cổng dịch vụ VPN mà thiết bị VPN kết nối và số cổng phải nằm trong khoảng từ 1024 đến 65535. Vui lòng ghi lại Cổng dịch vụ.

5. Trong các trường VPN Subnet/Netmask, hãy nhập dải địa chỉ IP mà máy chủ OpenVPN có thể cho thiết bị thuê.

6. Chọn loại Quyền truy cập máy khách của bạn. Chọn Chỉ Mạng gia đình nếu bạn chỉ muốn thiết bị từ xa truy cập vào mạng gia đình của mình; chọn Internet và Mạng gia đình nếu bạn cũng muốn thiết bị từ xa truy cập internet thông qua Máy chủ VPN.

7. Nhấp Lưu (Save).

8. Click Tạo (Generate) để nhận chứng chỉ mới.

Lưu ý:

Nếu bạn đã tạo chứng chỉ, vui lòng bỏ qua bước này hoặc nhấp vào Tạo  (Generate) để cập nhật chứng chỉ.

9. Nhấp vào Xuất (Export) để lưu tập tin cấu hình OpenVPN sẽ được thiết bị từ xa sử dụng để truy cập router của bạn.

10. Thiết lập Máy chủ ảo / Chuyển tiếp cổng cho Router 2 trên Modem Router/Router 1, vui lòng tham khảo

Chuyển tiếp cổng: cách thiết lập máy chủ ảo trên Router Wi-Fi TP-Link (tp-link.com)

Lưu ý:

  1. Hãy đảm bảo rằng Cổng nội bộ giống với Cổng dịch vụ VPN mà bạn đã viết trước đó.
  2. Nhập và ghi lại cổng ngoài (External Port).

11. Đi tới Giao diện Quản lý của Router Modem / Router1 và ghi địa chỉ IP WAN.

12. Nhấp chuột phải vào tập tin cấu hình OpenVPN, mở tập tin đó bằng Notepad.

Vui lòng sửa đổi hai ký tự sau:

  1.  Sửa đổi địa chỉ từ xa thành địa chỉ IP WAN của Router Modem / Router1 mà bạn đã viết ở Bước 11.
  2. Sửa đổi số Cổng thành Cổng ngoài (External Port) mà bạn đã đặt cho Router2 ở Bước 10.

13.Lưu Lưu tệp cấu hình OpenVPN.

 

Bước 2. Định cấu hình kết nối OpenVPN trên thiết bị từ xa của bạn

1. Vào http://openvpn.net/index.php/download/community-downloads.html để tải xuống phần mềm OpenVPN và cài đặt nó trên thiết bị của bạn ở nơi bạn muốn chạy tiện ích khách OpenVPN.

Lưu ý:

Bạn cần cài đặt tiện ích máy khách OpenVPN trên mỗi thiết bị mà bạn định áp dụng tính năng VPN để truy cập router của mình. Các thiết bị di động phải tải xuống ứng dụng của bên thứ ba từ Google Play hoặc Apple App Store.

2. Sau khi cài đặt, hãy sao chép tập tin được xuất từ router của bạn vào thư mục "cấu hình" của tiện ích ứng dụng khách OpenVPN (ví dụ: C: \ Program Files \ OpenVPN \ config trên Windows). Đường dẫn phụ thuộc vào nơi tiện ích khách OpenVPN được cài đặt.

3. Chạy tiện ích máy khách OpenVPN và kết nối nó với Máy chủ OpenVPN.

 

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.