Làm thế nào để định cấu hình Router Wi-Fi liên kết IP & MAC (logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 10-14-2021 09:56:03 AM 138183
This Article Applies to: 

Liên kết IP & MAC, cụ thể là Liên kết ARP (Giao thức phân giải địa chỉ), được sử dụng để liên kết địa chỉ IP của thiết bị mạng với địa chỉ MAC của nó. Điều này sẽ ngăn chặn giả mạo ARP và các cuộc tấn công ARP khác bằng cách từ chối quyền truy cập mạng vào một thiết bị có địa chỉ IP phù hợp trong danh sách liên kết, nhưng địa chỉ MAC không được công nhận.

Tôi muốn: Ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo ARP và ARP.

1. Đăng nhập vào giao diện dựa trên web của router. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router Wi-Fi TP-Link?

2. Vào Advanced > Security > Liên kết IP & MAC.

3. Bật Liên Kết ARP.

4. Liên kết (các) thiết bị theo nhu cầu của bạn.

Để liên kết (các) thiết bị được kết nối:

Nhấp  để thêm thiết bị tương ứng vào Danh sách liên kết.

Để liên kết thiết bị chưa kết nối

1) Nhấp Thêm (Add) trong phần Danh sách liên kết (Binding List).

 

2) Nhập Địa Chỉ MAC và Địa chỉ IP mà bạn muốn liên kết. Nhập Mô tả (Description) cho mục liên kết này

3) Đánh dấu vào ô Bật Mục Nhập Này (Enable This Entry) và nhấp OK.

Hoàn tất! Giờ đây, bạn không cần phải lo lắng về việc giả mạo ARP và các cuộc tấn công ARP!

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.