Làm thế nào để đăng nhập vào trang cấu hình trên web của Router Wi-Fi (logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 10-04-2021 10:48:14 AM 706145
This Article Applies to: 

Với trang cấu hình trên nền web, bạn có thể dễ dàng cấu hình và quản lý Router. Trang cấu hình trên nền web có thể được sử dụng trên bất kỳ Hệ điều hành Windows, Macintosh hoặc UNIX OS với trình duyệt Web, chẳng hạn như Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome hoặc Apple Safari. Đây là một trang web server nội bộ được tích hợp sẵn trên Router, và không yêu cầu kết nối internet để có thể truy cập. Tuy nhiên, yêu cầu thiết bị của bạn phải được kết nối với Router. Kết nối này có thể có dây hoặc không dây.

Lưu ý: Trình duyệt web ở các phiên bản cũ có thể gây ra sự cố tương thích với trang cấu hình trên nền web (trang quản lý) của thiết bị, chẳng hạn như không thể đăng nhập vào giao diện, hiển thị các tính năng chưa hoàn chỉnh, v.v.

Làm theo các bước bên dưới để đăng nhập vào Router của bạn.

1. Thiết lập Giao thức TCP / IP với chế độ Tự động lấy địa chỉ IP trên máy tính của bạn.

2. Truy cập http://tplinkwifi.net và tạo mật khẩu đăng nhập mục đích để quản lý an toàn. Sau đó nhấp vào Let’s Get Started (Bắt đầu nào) để đăng nhập.

Chú ý:
Nếu bạn đã đăng ký ID TP-Link và ràng buộc Router Cloud của mình với nó, mật khẩu đăng nhập bạn đã tạo ở đây sẽ không có hiệu lực. Vui lòng đăng nhập vào Router Cloud bằng ID TP-Link của bạn.

Địa chỉ truy cập mặc định khác nhau tùy theo loại thiết bị. Vui lòng tìm nó trên nhãn ở phía dưới của sản phẩm.

Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng đặt Router về lại chế độ mặc định ban đầu bằng cách nhấn vào nút reset (cài lại) trên Router.

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.