Sự khác biệt giữa tài khoản cloud Admin & User trên router wifi TP-Link là gì?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 08-24-2022 06:51:54 AM 87833
This Article Applies to: 

Lưu ý:
1. Câu hỏi thường gặp này phù hợp với router wifi TP-Link có tính năng cloud, chẳng hạn như Archer C8 V3, Archer C9 V3 / V4, v.v.
2. Hiện tại hầu hết các model được áp dụng chỉ hỗ trợ tính năng nâng cấp trực tuyến và các tính năng cloud khác sẽ được bổ sung trong firmware trong tương lai.
3. Đối với Archer C5400 V1, chỉ có phiên bản EU hỗ trợ các dịch vụ cloud. Vui lòng kiểm tra phiên bản hardware trên nhãn ở phía sau router.

Có hai loại tài khoản cloud trên router wifi TP-Link, Admin & User. Tài khoản đầu tiên được đăng ký và liên kết với router sẽ được coi là tài khoản Admin.

So với tài khoản User, tài khoản Admin có các đặc quyền bao gồm:

  1. Thêm hoặc xóa User;
  2. Reset thiết bị từ xa;
  3. Quản lý nội bộ các thiết bị cloud ngay cả khi chúng ngoại tuyến.

Mẹo:

Chỉ một tài khoản được phép đăng nhập vào router cùng một lúc. Người dùng mới đăng nhập sẽ loại bỏ người trước đó, bất kể đó là Admin hay User.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.