TP-LINK Replacement & Warranty

TP-LINK Replacement & Warranty Banner

Garantie- & RMA-beleid

Beperkte garantie

TP-Link Enterprises Netherlands B.V. garandeert dat zijn producten tijdens de beperkte garantietijd en bij normaal gebruik vrij zijn van defecten.

De beperkte garantie geldt alleen voor producten die oorspronkelijk bij een erkende TP-Link-distribiteur of -retailer zijn gekocht. Bij producten die zijn gekocht bij een particulier of niet-erkende dealer bestaat het risico dat u geen aanspraak kunt maken op de TP-Link-garantieservice.

De garantieperiode gaat in vanaf de aankoopdatum van uw originele product. Daarbij maakt het niet uit hoe vaak het product gedurende de garantieperiode is vervangen.

De garantie heeft betrekking op materiaal- en/of fabricagefouten van het apparaat, de antenne en externe voeding. De verpakking, kabels, softwareproducten, technische gegevens en andere accessoires zijn uitgesloten van garantie.

De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door fysiek misbruik, een ongeval, natuurramp of gebruik dat afwijkt van het advies en de instructies van TP-Link Enterprises Netherlands B.V..

TP-Link kan een defect product alleen vervangen met het product van hetzelfde type of een vergelijkbaar product. Het is niet mogelijk om het product te ruilen voor een beter of ander product. De maximale aansprakelijkheid van TP-Link Enterprises Netherlands B.V. is gelijk aan en niet hoger dan de aankoopprijs van het product.

TP-Link Enterprises Netherlands B.V. biedt geen mogelijkheid tot terugbetaling of een vergoeding van de verzendkosten voor defecte producten die worden geretourneerd voor vervanging.

TP-Link Enterprises Netherlands B.V. is niet verantwoordelijk voor de internationale garantieservice. De garantieservice is alleen geldig voor alle daarvoor in aanmerking komende TP-Link-producten die in Nederland zijn gekocht en worden gebruikt. Aanvullende garantievoorwaarden die bij de aankoop overeen zijn gekomen, zijn alleen geldig op basis van een contract dat door TP-Link Enterprises Netherlands B.V. is ondertekend.

Een aankoopbewijs en het volledige serienummer van het product zijn vereist om gebruik te kunnen maken van de diensten die onder de beperkte garantie vallen.

BEWAAR DE FACTUUR OF AANKOOPBON als aankoopbewijs om aanspraak te kunnen maken op garantie. TP-Link Enterprises Netherlands B.V. is gerechtigd om het verlenen van garantie te weigeren indien er geen bewijs geleverd kan worden van de desbetreffende factuur of aankoopbon.

Klik hier om "Voorwaarden voor uitsluiting van garantie" weer te geven

Garantieperiode

Soort product Garantieperiode
TP-Link SOHO-producten 3 jaar
TP-Link Smart Home-producten & accessoires & outdoor accesspoints & antennes 2 jaar*
TP-Link SMB-producten levenslange garantie*
Externe batterij in de productverpakking & Bluetooth-adapter 1 jaar

Opmerking:

*Voor alle smart home-producten die na september 2019 zijn geproduceerd, geldt een garantieperiode van 2 jaar.
*De levenslange garantie voor alle SMB-producten die na 15 mei 2015 zijn gekocht. (voorwaarden zijn van toepassing)
*De garantie voor 'End of Life' (EOL) SMB-producten bedraagt 5 jaar en gaat in op de dag dat het SMB-product als EOL wordt aangemerkt.
*2 jaar garantie voor alle voedingen van routers en switches.

Vervangingsprocedure

Snelle vervangingsservice

Wanneer uw product binnen de garantieperiode defect raakt, neem dan contact op met de oorspronkelijke distributeur of retailer om een aanvraag voor terugbetaling of vervanging in te dienen. De kosten voor het terugsturen van het defecte product vallen in de retourvoorwaarden van uw leverancier.

 

Standaard vervangingsservice

Als uw product niet langer onder het retourbeleid van de (web)winkel valt, maar wel onder de garantievoorwaarden van TP-Link Enterprises Netherlands B.V., dan moet u onderstaande stappen volgen om gebruik te maken van de retourzending via het RMA-programma (Return Material Authorization) van TP-Link Enterprises Netherlands B.V.:

  • Neem contact met ons op. E-mail/hotline
  • U krijgt advies om problemen op te lossen of u ontvangt van een RMA-referentienummer
  • Kies uw gewenste service
  • U ontvangt uw vervangende product

BIJLAGE:

1. Garantievoorwaarden van een distributeur of retailer vallen niet onder dit garantiebeleid en TP-Link Enterprises Netherlands B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bewaar documenten die u bij uw aankoop hebt ontvangen om aanspraak te maken op de garantie van de distributeur of retailer.
2. In geval van directe of indirecte schade waardoor het product niet normaal werkt, is TP-Link Enterprises Netherlands B.V. alleen aansprakelijk voor de door de Nederlandse wet voorgeschreven verplichtingen.
3. TP-Link Enterprises Netherlands B.V. zal in geen enkel geval reageren op verlies dat is veroorzaakt door schade, zoals onjuist gebruik van toepassingen en configuraties of beschuldigingen van derden.
4. Om gezondheids- en veiligheidsredenen mogen klanten defecte producten niet op een kantoor afleveren om vervanging van het product te verzoeken. Alle defecte producten mogen per post worden geretourneerd en de vervanging wordt verwerkt op basis van de RMA-procedure en het RMA-beleid.
5. TP-Link Enterprises Netherlands B.V. behoudt zich alle rechten voor, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de interpretaties en wijzigingen van dit garantiebeleid.

BIJGEWERKT IN DECEMBER 2019

From United States?

Get products, events and services for your region.