Nedaří se mi nastavit hlavní Deco.

Odstranění problémů
Updated 05-22-2019 08:04:28 AM 596965
This Article Applies to: 

Můžete se setkat s některým z následujících problémů nebo se během základní konfigurace hlavní jednotky Deco objeví chybový kód. Pokud máte problémy, postupujte podle níže uvedených doporučení a proveďte nezbytné kroky k řešení vzniklých problémů.

Kontrolka LED na hlavní jednotce Deco nesvítí standardně

1. Kontrolka LED nebliká modře

Najděte tlačítko RESET ve spodní části Deco, stiskněte jej na jednu sekundu a poté uvolněte, kontrolka LED se na hlavním Deco rozsvítí žlutě, pak vyčkejte 2 minuty, dokud kontrolka LED nezačne blikat modře.

2. Kontrolka LED nesvítí

Vyměňte napájecí adaptér a překontrolujte síťovou zásuvku případně vyberte jinou, abyste se ujistili, že není problém v napájení.

 

Zastavili jste se na “Looking for deco (Bluetooth)”

Kód chyby: We couldn’t find deco

1. Vypněte na mobilním telefonu Bluetooth a znovu jej zapněte. Pokud je k telefonu připojeno jiné zařízení Bluetooth, dočasně jej odpojte.

2. Zavřete aplikaci (nenechte Deco aplikaci spustit na pozadí), a pak spusťte aplikaci pro konfiguraci hlavníh jednotky Deco znovu.

3. Použijte jinou jednotku Deco jako hlavní jednotku Deco případně pokud je to možné, použijte jiný telefon.

 

Zastavili jste se na “Detecting Internet Connection Type”

Kód chyby: It Looks like Deco is not properly connected.

1. Zkontrolujte, že kabelové spojení mezi hlavní jednotkou Deco a modemem je v pořádku.

2. Pro připojení modemu a hlavního jednotky Deco použijte jiný ethernetový kabel. Případně zkuste změnit LAN port na modemu.

 

Zastavili jste se na “Creating Wi-Fi network”

Kód chyby: Failed to create Wi-Fi network

Zkontrolujte stav kontrolky LED na hlavní jednotce Deco, pokud kontrolka LED svítí zeleně, znamená to, že jednotka Deco byla úspěšně nastavena.

Aplikaci Deco můžete zavřít, přejít v telefonu do Nastavení -> Wi-Fi  a připojit novou síť Wi-Fi. Poté si můžete vychutnat síť Deco.

 

Zastavili jste se na “Connect to your Wi-Fi network”

Kód chyby: Failed to connect to XXXX (new Wi-Fi name)

Zkontrolujte, zda je v telefonu spuštěna aplikace pro VPN nebo ne. Pokud ano, vypněte prosím aplikaci VPN a poté klepněte na položku „Try again“ v aplikaci Deco.

 

Zastavili jste se na “Test Internet Connection”

Kód chyby: Unable to connect to the Internet

1. Klepněte na „Skip This Step“ v dolní části chybové stránky. V aplikaci Deco klepněte na položku More -> Advanced -> IPv4 , zkontrolujte IP adresu pro WAN a změňte server DNS na hodnotu 8.8.8.8. Zde jsou instrukce.

2. Připojte počítač přímo k modemu. Zkontrolujte, zda má počítač přístup k internetu. Pokud v počítači není přístup k internetu, doporučujeme kontaktovat poskytovatele připojení k Internetu.

Pokud má počítač přístup k internetu, použijte stejný ethernetový kabel a stejný port na modemu, připojte k modemu hlavní jednotku  Deco. Poté zkontrolujte, zda bude jednotka Deco fungovat nebo ne.

3. Pokud máte starý router, připojte síťová zařízení jako modem -> starý route -> hlavní jednotka Deco. Poté, co je hlavní jednotka Deco úspěšně nakonfigurována, připojte hlavní jednotku Deco k modemu přímo a užívejte si internetu s Deco.

V případě jiných problémů, prosím, kontaktujte TP-Link technickou podporu.

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.