Co mám dělat, když detekce / přidání další Deco jednotky selhalo?

Když nastavujete
Updated 05-20-2019 12:23:29 PM 373485
This Article Applies to: 

Můžete se setkat s některým z následujících problémů, nebo se objeví chybový kód během základní konfigurace další jednotky Deco. Pokud máte problémy během přidání další jednotky Deco, můžete se obrátit na níže uvedené návrhy, abyste případně mohli vyřešit některé problémy.

Než nakonfigurujete další jednotku Deco, zkontrolujte, zda je telefon připojen k existující síti Wi-Fi, vysílané zkonfigurovanou jednotkou Deco.

1) Kontrolka LED na přidávané jednotce se chová nestandardně

 • Kontrolka LED nesvítí modře - Najděte tlačítko RESET ve spodní části Deco, stiskněte jej na jednu sekundu a pak uvolněte, LED se rozsvítí žlutě, pak vyčkejte 2 minuty, až LED dioda začne pulzovat modře.
 • Kontrolka LED nesvítí - Vyměňte napájecí adaptér za jiný a překontrolujte napájecí zásuvku. Pokud kontrolka LED nesvítí, může se jednat o problém jednotky Deco, napájecího adaptéru nebo zásuvky.

2) Zastavíte se na stránce “Looking for new deco”
    Error Code: We couldn’t find deco

 • Přemístěte svůj smartphone blíže křidávané jednotce  Deco, přesuňte přidávanou jednotku Deco vedle hlavní jednotky Deco, restartujte hlavní jednotku Deco.

  Ujistěte se, že přidávaná jednotka Deco je zapnuta a kontrolka LED bliká modře. Pokud ne, resetujte přidávanou jednotku Deco stisknutím tlačítka RESET na jednu sekundu.

  Počkejte 2 minuty, dokud hlavní jednotka Deco nezačne  fungovat a kontrolka LED bude pulzovat modře. Následně zkuste znovu přidat další jednotku Deco.
 •  Zavřete aplikaci Deco, pak znovu otevřete aplikaci a přidejte další jednotku Deco znovu. Pokud aplikace oznamuje "We couldn't find Deco", klepněte na tlačítko " TRY AGAIN". Poté se zobrazí možnost „Setup via Bluetooth“, klepněte na možnosti a projděte kroky k dokončení nastavení (v tomto případě odpojte všechna zařízení Bluetooth připojená k telefonu).
 • Při konfiguraci další jednotky Deco se ujistěte, že jste vybrali správný model.
 • Připojte další jednotku Deco k hlavní jednotce Deco pomocí ethernetového kabelu a zkuste znovu přidat další jednotku Deco.
 • Odpojte hlavní jednotku Deco od modemu, místo něj připojte další jednotku Deco, viz tento odkaz pro vytvoření nové Deco sítě pro další jednotku Deco. Po úspěšném nastavení další jednotky Deco aktualizujte firmware jednotky Deco na nejnovější verzi a poté resetujte Deco a přidejte ji do stávající sítě Deco.

3) Zastavíte se na stránce “Testing connection/optimizing the network”.

 

 • Resetujte další jednotku Deco (najděte tlačítko RESET ve spodní části Deco, stiskněte jej na jednu sekundu a pak uvolněte), odpojte hlavní Deco od modemu, vypněte napájení a na hlavním Deco i modemu vyčkejte několik minut, než modem dokončí restart.

  Poté připojte další jednotku Deco k hlavní jednotce Deco přes ethernetový kabel a připojte hlavní jednotku Deco zpět k modemu přes ethernetový kabel, znovu nakonfigurujte další jednotku Deco.
 • Odpojte hlavní jednotku Deco, místo toho připojte další jednotku Deco k modemu. Viz odkaz pro vytvoření nové Deco sítě s další jednotkou Deco, pokud uspěje, resetujte předchozí hlavní jednotku Deco a přidejte ji do nové Deco sítě.

Pokud výše uvedené návrhy nefungují, doporučujeme kontaktovat technickou podporu TP-LINK.

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.