Jak mohu resetovat nebo restartovat systém Deco Whole-Home Wi-Fi?

Další pomoc
Updated 03-15-2019 14:03:10 PM 773863
This Article Applies to: 

Můžete pohodlně resetovat nebo restartovat svůj systém Deco Whole-Home Wi-Fi, fyzicky tlačítkem Reset nebo prostřednictvím aplikace Deco.

Resetování jednotky Deco:

Z řídicího panelu v aplikaci Deco klepněte na jednotku Deco, kterou chcete resetovat, a poté klepněte na tlačítko v pravém horním rohu. Klepnutím na tlačítko Remove resetujete jednotku Deco. Alternativně můžete stisknout tlačítko Reset, které se nachází na dně jednotky Deco po dobu 1s pro jeho resetování.

Tip: Chcete-li resetovat všechny jednotky Deco pomocí aplikace Deco, je lepší nejprve odstranit expanzivní jednotky a pak primární jednotku.

Restartování jednotky Deco:

Klepněte na jednotku Deco, kterou chcete restartovat v řídicím panelu v aplikaci Deco, a poté klepněte na tlačítko v pravém horním rohu. Klepnutím na tlačítko Reboot restartujete jednotku Deco. Alternativně můžete jednotku Deco odpojit a znovu ji připojit a restartovat.

 

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.