Přidání dodatečné jednotky k vaší TP-Link Deco síti.

Když nastavujete
Updated 05-22-2019 06:25:52 AM 928258
This Article Applies to: 

Pro následující demonstraci je použito Deco P7.

1) Klepněte na [+] v aplikaci Deco pro přidání nové jednotky Deco.

2) Klepněte na ikonu odpovídající vašemu modelu Deco.

3) Vyberte rozvržení, které vypadá jako váš domov, klepněte na "Next".

4) Zapněte novou jednotku Deco a počkejte, až se kontrolka LED rozsvítí modře, poté klepněte na "Deco’s LED is pulsing blue".

Poznámka: Pokud kontrolka LED nebliká modře, stiskněte tlačítko RESET na spodní straně přístroje na jednu sekundu a poté jej uvolněte, kontrolka LED se rozsvítí žlutě. Počkejte asi 2 minuty než se kontrolka LED rozbliká modře.

5) Hlavní jednotka Deco hledá novou jednotku Deco. V tomto procesu nechte telefon připojen k síti Wi-Fi vysílané hlavní jednotkou Deco.

6) Vyberte název místnosti odpovídající umístění nové jednotky Deco.

7) Nová jednotka Deco optimalizuje síťová nastavení.

8) Instalace je dokončena. Nyní můžete přidat další přídavnou jednotku Deco nebo proces ukončit.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.