Jak změnit nastavení DNS serveru u Deca?

Když nastavujete
Updated 04-16-2019 13:04:19 PM 327964
This Article Applies to: 

V určitém síťovém prostředí by mohli uživatelé potřebovat nakonfigurovat určitou DNS adresu pro svoji síť. Tento článek má za cíl vás provést změnou nastavení DNES serveru pomocí vašeho Deco systému.

 

Část 1 - Příprava

1. Mějte nainstalovanou aplikaci Deco ve svém mobilu.

2. Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti Deco Wi-Fi.

3. Zavřete aplikaci Deco, jestliže už běží na pozadí.

4. Spusťte znovu aplikaci Deco.

Všimněte si, prosím: Pouze když je váš mobilní telefon k síti Deco Wi-Fi, můžete změnit její nastavení WAN pomocí aplikace Deco. Opětovném spuštěním aplikace Deco vyčistíte cache paměť aplikace.

 

Část 2 - Změňte nastavení DNS serveru

1. Klepněte na ikonu Menu ve spodním pravém rohu a poté klepněte na Advanced -> IPv4.

2. Klepněte na Internet Connection Type (Typ připojení k internetu), vypněte "Obtain DNS Automatically" (Získat DNS automaticky) a vložte vámi preferované nastavení DNS.

3. Klikněte na Save a nové nastavení DNS bude automaticky aplikováno.

 

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.