เหตุใดฉันไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหลังจากติดตั้งเราเตอร์ TP-Link?

User Application Requirement
Updated 09-20-2019 07:17:35 AM 284006

 เหตุใดฉันไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหลังจากติดตั้งเราเตอร์ TP-Link

 ขั้นตอนที่ 1  เข้าสู่เว็บอินเตอร์เฟสของเราเตอร์  และตรวจสอบข้อมูล WAN บนเราเตอร์

 

            1)     หากมีที่อยู่ IP WAN ที่ถูกต้องแล้วในหน้าสถานะแนะนำลองรีบูทเครื่อง 1ครั้ง

2)  หากที่อยู่ IP ของ WAN เป็น 0.0.0.0 ในหน้าสถานะ ให้ลองไปเช็คสาย WAN ว่าเสียบแน่นหรือไม่ และการตั้งค่าต่างๆ

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบการตั้งค่า TCP / IP บนอุปกรณ์เฉพาะถ้าอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดสามารถรับอินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์

             

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.