สัญญาณดี ครอบคลุมทั่วบ้าน

Whole-Home Mesh Wi-Fi System
Deco คืออะไร?
Mesh Wi-Fi คืออะไร?
ฉันจะรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายในบ้านได้อย่างไร?

รีเซ็ต
ซ่อนตัวกรอง
แสดงตัวกรอง
  •  

   มาตรฐาน WiFi

   1. Wi-Fi 7 (802.11be)

   2. Wi-Fi 6E (802.11ax)

   3. Wi-Fi 6 (802.11ax)

   4. Wi-Fi 5 (802.11ac)

  •  

   ความเร็วอินเทอร์เน็ต

   1. Ultra-Fast (>3000 Mbps)

   2. Super-Fast (>1800 Mbps)

   3. Fast (1200 Mbps - 1800 Mbps)

  •  

   การขยายสัญญาณ

   1. บ้านขนาด 1-2 ห้องนอน

   2. บ้านขนาด 3-5 ห้องนอน

   3. บ้านขนาดมากกว่า 5 ห้องนอนขึ้นไป

  •  

   Internet Access Port

   1. Maximum 2.5 Gbps Port

   2. Maximum 10 Gbps Port

   3. Maximum 1 Gbps Port

   4. Maximum 100 Mbps Port

  •  

   Advanced

   1. 5G

   2. Antivirus

   3. Built-in IoT Hub

   4. Powerline

   5. WPA3

  • BE22000 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System
    
   ผลิตภัณฑ์ใหม่
     เปรียบเทียบ
   • BE22000 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System
   • BE22000 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System
   • BE22000 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System
   Deco BE85

   BE22000 Whole Home Mesh Wi-Fi 7 System

   • 1-pack
   • 2-pack
   • 3-pack
   • เทคโนโลยี WiFi 7 Tri-Band ความเร็วสูงถึง 22 Gbps
   • 11520 Mbps (บนคลื่น 6 GHz) + 8640 Mbps (บนคลื่น 5 GHz) + 1376 Mbps (บนคลื่น 2.4 GHz)
   • พอร์ต 10 Gbps 2 ช่อง (Fiber + Ethernet)
   • พอร์ต 2.5 Gbps 2 ช่อง
   • เทคโนโลยี MLO + ช่องสัญญาณ 320 MHz + 12 สตรีม
   • เชื่อมต่อได้มากกว่า 200 อุปกรณ์
  • BE11000 Whole Home Mesh WiFi 7 System
    
   ผลิตภัณฑ์ใหม่
     เปรียบเทียบ
   • BE11000 Whole Home Mesh WiFi 7 System
   • BE11000 Whole Home Mesh WiFi 7 System
   • BE11000 Whole Home Mesh WiFi 7 System
   Deco BE65

   BE11000 Whole Home Mesh WiFi 7 System

   • 1-pack
   • 2-pack
   • 3-pack
   • เทคโนโลยี WiFi 7 แบบ Tri-Band ความเร็วสูงถึง 11 Gbps
   • 5760 Mbps (6 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)
   • พอร์ต 2.5 Gbps 4 ช่อง + พอร์ต USB 3.0 1 ช่อง
   • เทคโนโลยี MLO + ช่องสัญญาณ 320 MHz
   • รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 200 อุปกรณ์
  • AX3000 Outdoor/Indoor Mesh Wi-Fi 6 Unit
    
   ผลิตภัณฑ์ใหม่
     เปรียบเทียบ
   • AX3000 Outdoor/Indoor Mesh Wi-Fi 6 Unit
   • AX3000 Outdoor/Indoor Mesh Wi-Fi 6 Unit
   • AX3000 Outdoor/Indoor Mesh Wi-Fi 6 Unit
   Deco X50-Outdoor

   AX3000 Outdoor/Indoor Mesh Wi-Fi 6 Unit

   • ความเร็วรวมสูงถึง 3,000 Mbps (574 Mbps บนคลื่น 2.4 GHz และ 2,402 Mbps บนคลื่น 5 GHz )
   • ติดตั้งได้หลากหลาย ยึดกับเสา ติดตั้งกับกำแพง หรือวางบนโต๊ะก็ทำได้ง่าย
   • ใช้กำลังไฟจากเทคโนโลยี PoE
   • มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65
  • 5G AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway (Availability based on regions)
    
   ผลิตภัณฑ์ใหม่
     เปรียบเทียบ
   • 5G AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway (Availability based on regions)
   • 5G AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway (Availability based on regions)
   • 5G AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway (Availability based on regions)
   Deco X50-5G

   5G AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway (Availability based on regions)

   • ความเร็ว 2402 Mbps + 574 Mbps
   • เชื่อมต่อผ่านสายความเร็วสูงถึง 2.5 Gbps 
   • เชื่อต่อได้มากกว่า 150 อุปกรณ์
   • รองรับ 5G Sub-6 GHz
   • ขับเคลื่อน Mesh WiFi ด้วย AI อัจฉริยะ
  • AXE5400 Tri-Band Mesh Wi-Fi 6E System
    
     เปรียบเทียบ
   • AXE5400 Tri-Band Mesh Wi-Fi 6E System
   • AXE5400 Tri-Band Mesh Wi-Fi 6E System
   • AXE5400 Tri-Band Mesh Wi-Fi 6E System
   Deco XE75 Pro

   AXE5400 Tri-Band Mesh Wi-Fi 6E System

   • 2-pack
   • 3-pack
   • 2402 Mbps + 2402 Mbps + 574 Mbps
   • ทำงานบนคลื่น 6 GHz
   • พอร์ต 2.5 Gbps 1 ช่อง + พอร์ตกิกะบิต 2 ช่อง
   • รองรับการเชื่อมต่อสูงสุด 200 อุปกรณ์
  • AX7800 Whole Home Mesh WiFi 6 System
    
     เปรียบเทียบ
   • AX7800 Whole Home Mesh WiFi 6 System
   • AX7800 Whole Home Mesh WiFi 6 System
   • AX7800 Whole Home Mesh WiFi 6 System
   Deco X95

   AX7800 Whole Home Mesh WiFi 6 System

   • 1-pack
   • 2-pack
   • 3-pack
   • AX7800: 4804 Mbps + 2402 Mbps + 574 Mbps
   • Tri-band with 2.4 GHz, 5 GHz (1) and 5 GHz (2)
   • 1× 2.5Gbps Port + 2× Gigabit Ports
   • รองรับการเชื่อมต่อสูงสุด 200 อุปกรณ์
   • TP-Link HomeShield Security
  • AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System
    
     เปรียบเทียบ
   • AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   Deco S7

   AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System

   • 1-pack
   • 2-pack
   • 3-pack
   • 600 Mbps บนคลื่น 2.4 GHz + 1300 Mbps บนคลื่น 5 GHz
   • เชื่อมต่อได้ 100+ อุปกรณ์
   • พอร์ตกิกะบิต WAN/LAN 3 ช่อง
   • ฟังก์ชัน Parental Controls ที่มีประสิทธิภาพ
   • ตั้งค่าง่ายด้วยแอปพลิเคชัน Deco
  • AX5400 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
    
     เปรียบเทียบ
   • AX5400 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
   • AX5400 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
   • AX5400 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
   Deco X60

   AX5400 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System

   • 2-pack
   • 3-pack
   • 4804 Mbps + 574 Mbps
   • 2× Gigabit Ports
   • 4× Antennas
   • Connects over 150 Devices
  • AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi System
    
     เปรียบเทียบ
   • AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   Deco X60

   AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi System

   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 2× Gigabit Ports
   • 4× Antennas
   • Connects over 150 Devices
  • 4G+ AX1800 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway
    
     เปรียบเทียบ
   • 4G+ AX1800 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway
   • 4G+ AX1800 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway
   • 4G+ AX1800 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway
   Deco X20-4G

   4G+ AX1800 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway

   • ให้อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G+ ไปกับคุณทุกที่
   • เทคโนโลยี WiFi 6 ให้ความเร็วได้สูงถึง 1.8 Gbps
   • พอร์ตกิกะบิต 3 ช่อง
   • ระบบ TP-Link HomeShield
  • AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
    
     เปรียบเทียบ
   • AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
   • AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
   • AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
   Deco X20

   AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System

   • 1-pack
   • 2-pack
   • 3-pack
   • 1201 Mbps + 574 Mbps
   • 2× Gigabit Ports
   • 4× Antennas
   • Connects 150 Devices
  • AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
    
     เปรียบเทียบ
   • AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
   • AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
   • AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
   Deco X50

   AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System

   • 1-pack
   • 2-pack
   • 3-pack
   • AX3000: 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 3× Gigabit Ports
   • 4 Streams หน่วงน้อยลง
   • เชื่อมต่อได้มากกว่า 150 อุปกรณ์
   • รองรับ TP-Link HomeShield
  • AC1300+AV600 Whole Home Hybrid Mesh Wi-Fi System
    
     เปรียบเทียบ
   • AC1300+AV600 Whole Home Hybrid Mesh Wi-Fi System
   • AC1300+AV600 Whole Home Hybrid Mesh Wi-Fi System
   • AC1300+AV600 Whole Home Hybrid Mesh Wi-Fi System
   Deco P7

   AC1300+AV600 Whole Home Hybrid Mesh Wi-Fi System

   • 867 Mbps + 400 Mbps + AV600 Powerline
   • 2 Gigabit Ports
   • 4 Internal Antennas
   • Connect over 100 Devices
  • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
    
     เปรียบเทียบ
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   Deco M4

   AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System

   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× Gigabit Ports
   • 2× Internal Antennas
   • Connect up to 100 Devices
  • Deco M3(3-pack) Whole Home Wi-Fi System
    
     เปรียบเทียบ
   • Deco M3(3-pack) Whole Home Wi-Fi System
   • Deco M3(3-pack) Whole Home Wi-Fi System
   • Deco M3(3-pack) Whole Home Wi-Fi System
   Deco M3

   Deco M3(3-pack) Whole Home Wi-Fi System

  • AC1200 Whole Home Mesh WiFi Add-On Unit
    
     เปรียบเทียบ
   • AC1200 Whole Home Mesh WiFi Add-On Unit
   • AC1200 Whole Home Mesh WiFi Add-On Unit
   • AC1200 Whole Home Mesh WiFi Add-On Unit
   Deco M3W

   AC1200 Whole Home Mesh WiFi Add-On Unit

   • Deco Mesh Extender
   • 1200 Mbps (867 Mbps + 300 Mbps)
   • Increase Coverage by up to 1,600 sq. ft.
   • Built-in AC Plug
  • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
    
     เปรียบเทียบ
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   Deco E4

   AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System

   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× 10/100 Mbps Ports
   • 2× Internal Antennas
   • Connect up to 100 Devices
  • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
    
     เปรียบเทียบ
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   Deco E4

   AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System

   • 867 Mbps on 5GHz + 300 Mbps on 2.4 GHz
   • 2 *10/100Mbps Per Deco Unit
   • Connect up to 100 Devices

  เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.