รีเซ็ต
ซ่อนตัวกรอง
แสดงตัวกรอง
  •  

   Wi-Fi Speed

   1. AX3000

   2. AC1900

   3. AC1300

   4. AC1200

   5. AC600

   6. N300

   7. N150

  •  

   Network Type

   1. Wireless

   2. Wired

  •  

   มาตรฐาน WiFi

   1. Wi-Fi 6E (802.11ax)

   2. Wi-Fi 6 (802.11ax)

   3. Wi-Fi 5 (802.11ac)

   4. Wi-Fi 4 (802.11n)

  •  

   Portability

   1. Nano Design

   2. Mini Design

   3. Flexible Design

  •  

   Bluetooth

   1. Yes

   2. No

  • 10 Gigabit PCI Express Network Adapter
    
   win 11
     เปรียบเทียบ
   • 10 Gigabit PCI Express Network Adapter
   • 10 Gigabit PCI Express Network Adapter
   • 10 Gigabit PCI Express Network Adapter
   TX401

   10 Gigabit PCI Express Network Adapter

  • 2.5 Gigabit PCIe Network Adapter
    
     เปรียบเทียบ
   • 2.5 Gigabit PCIe Network Adapter
   • 2.5 Gigabit PCIe Network Adapter
   • 2.5 Gigabit PCIe Network Adapter
   TX201

   2.5 Gigabit PCIe Network Adapter

  • Gigabit PCI Express Network Adapter
    
   win 11
     เปรียบเทียบ
   • Gigabit PCI Express Network Adapter
   • Gigabit PCI Express Network Adapter
   TG-3468

   Gigabit PCI Express Network Adapter

  • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIe Adapter
    
   ผลิตภัณฑ์ใหม่
     เปรียบเทียบ
   • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIe Adapter
   • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIe Adapter
   • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIe Adapter
   Archer TXE75E

   AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIe Adapter

   • 2402 Mbps + 2402 Mbps + 574 Mbps
   • เสารับส่งสัญญาณกำลังสูง 2 เสา
   • Bluetooth 5.3
   • WiFi 6E
  • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIe Adapter
    
   ผลิตภัณฑ์ใหม่
     เปรียบเทียบ
   • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIe Adapter
   • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIe Adapter
   • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIe Adapter
   Archer TXE72E

   AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIe Adapter

   • 2402 Mbps (6 GHz) + 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)
   • เสารับส่งสัญญาณกำลังสูง 2 เสา
   • Bluetooth 5.3
   • WiFi 6E
  • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
    
   win 11
     เปรียบเทียบ
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
   Archer TX3000E

   AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter

   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • เสารับส่งกำลังสูง 2 เสา
   • Bluetooth 5.0
  • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
    
     เปรียบเทียบ
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
   Archer TX55E

   AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter

   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 2× High-Gian Antennas
   • Bluetooth 5.2
  • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
    
   win 11
     เปรียบเทียบ
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
   Archer TX50E

   AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter

   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 2× High-Gian Antennas
   • Bluetooth 5.0
  • AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
    
     เปรียบเทียบ
   • AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
   • AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
   • AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
   Archer TX20E

   AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter

   • 1201 Mbps + 574 Mbps
   • เสารับส่งสัญญาณกำลังสูง 2 เสา
   • Bluetooth 5.2
  • AC1200 Wi-Fi Bluetooth 4.2 PCIe Adapter
    
   win 11
     เปรียบเทียบ
   • AC1200 Wi-Fi Bluetooth 4.2 PCIe Adapter
   • AC1200 Wi-Fi Bluetooth 4.2 PCIe Adapter
   Archer T5E

   AC1200 Wi-Fi Bluetooth 4.2 PCIe Adapter

   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
   • Bluetooth 4.2
  • AC1200 Wireless Dual Band PCI Express Adapter
    
   win 11
     เปรียบเทียบ
   • AC1200 Wireless Dual Band PCI Express Adapter
   • AC1200 Wireless Dual Band PCI Express Adapter
   • AC1200 Wireless Dual Band PCI Express Adapter
   Archer T4E

   AC1200 Wireless Dual Band PCI Express Adapter

   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
  • AC600 Wireless Dual Band PCI Express Adapter
    
   win 11
     เปรียบเทียบ
   • AC600 Wireless Dual Band PCI Express Adapter
   • AC600 Wireless Dual Band PCI Express Adapter
   • AC600 Wireless Dual Band PCI Express Adapter
   Archer T2E

   AC600 Wireless Dual Band PCI Express Adapter

   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • High Gian Antenna
   • MU-MIMO Supported
   • WPA3 Supported
  • 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter
    
   win 11
     เปรียบเทียบ
   • 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter
   • 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter
   TL-WN881ND

   300Mbps Wireless N PCI Express Adapter

   • 300 Mbps
   • 2× High Gian Antennas

  เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.