วิธีการเข้าหน้าตั้งค่าของ Access Point หรือ Extender (กรณีที่ 2)

User Application Requirement
Updated 10-11-2019 08:56:38 AM 627660
This Article Applies to: 

วิธีการเข้าหน้าตั้งค่าของ Access Point หรือ Extender (กรณีที่ 2)

https://www.tp-link.com/th/support/faq/375/

หมายเหตุ:การเข้าหน้าตั้งค่าไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต เพียงคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ TP-Link จะผ่านสาย lan  หรือ ไร้สาย ก็ได้

วิธีที่ 1. ผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสาย

1) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ TP-link ผ่านสาย lan
 

2) จากนั้นพิมพ์ tplinkextender.net หรือ 192.168.0.254  ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์

จากนั้นหน้าต่างจะถามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะปรากฏขึ้น - ป้อน 'admin' ทั้ง2ส่อง แล้วกด OK

 

 

วิธีที่ 2. ผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย

1) ตัดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณจากการเชื่อมต่อเครือข่าย Ethernet และเชื่อมต่อกับ WiFi ชื่อ 'TP-LinkXXXXXX' (ตัวอย่างเช่น TL-WA850RE จะแสดงเป็น 'TP-Link_Extender_XXXXXXX'

 

2) จากนั้นพิมพ์ tplinkextender.net หรือ 192.168.0.254  ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์

 

จากนั้นหน้าต่างจะถามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะปรากฏขึ้น - ป้อน 'admin' ทั้ง2ส่อง แล้วกด OK

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.