TP-LINK Replacement & Warranty

TP-LINK Replacement & Warranty Banner

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

Produkty importowane przez Firmę TP-LINK Polska objęte są gwarancją oraz wsparciem technicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Okres gwarancji to 24 miesiące dla urządzeń zakupionych przed 1 października 2016 oraz 36 miesięcy dla urządzeń zakupionych po 1 października 2016. Niektóre urządzenia obowiązuje inny okres gwarancji, ich lista znajduje się na dole strony.

Procedura gwarancyjna

Jeśli w okresie gwarancji produkt nie będzie działał w sposób wynikający z jego przeznaczenia, zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony przez Gwaranta, firmę TP-LINK na identyczny lub funkcjonalnie równoważny, sprawny produkt.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Uszkodzony i kompletny produkt – urządzenie, anteny, zasilacz (jeżeli były dołączone do produktu) powinny zostać dostarczone do miejsca zakupu razem z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

TP-LINK Polska informuje, że gwarancja obowiązuje jedynie na produkty zakupione przez oficjalną sieć dystrybucyjną TP-LINK w Rzeczypospolitej Polskiej. Firmy ALSO Polska, AB, Veracomp, Media Expert, Komputronik, NTT System oraz EURO-NET sprzedają wyłącznie nowe, oryginalnie zapakowane urządzenia, dostarczane z informacją o importerze:
TP-LINK POLSKA Sp. z o.o.

Dystrybutorzy i preferowani partnerzy firmy TP-LINK nie prowadzą sprzedaży urządzeń naprawianych, odnawianych oraz pozbawionych oryginalnego opakowania.

Firma TP-LINK nie świadczy wsparcia technicznego dla produktów po zakończeniu okresu gwarancji.

Wyjątki nieobjęte gwarancją

Gwarancja nie obowiązuje w wypadkach gdy:

a) oprogramowanie lub funkcjonalność urządzenia zostały zmienione bez wiedzy i zgody firmy TP-LINK.

b) urządzenie było narażone na działanie w nieodpowiednich warunkach fizycznych lub elektrycznych lub było zainstalowane, używane lub przechowywane niezgodnie z zaleceniami i przeznaczeniem.

c) urządzenie zostało nieodpłatnie przekazane do testowania w związku z czym TP-LINK nie pobrał za nie opłat.

d) urządzenie zostało uszkodzone na skutek działania czynników zewnętrznych, na które producent urządzenia nie miał wpływu, takich jak: uderzenie pioruna, zalanie, czynniki mechaniczne itp.

e) urządzenie było naprawiane lub podlegało konserwacji przez kogokolwiek innego niż osoby upoważnione przez firmę TP-LINK.

f) numer seryjny urządzenia został zmieniony, usunięty lub uszkodzony.

Urządzenia objęte gwarancją krótszą niż 36 miesięcy

Model Okres gwarancji Okres świadczenia wsparcia
technicznego (telefon/email)
Routery 4G LTE/3G
M7000 2 lata 2 lata
M7310
2 lata
2 lata
M7300
2 lata
2 lata
M5250
2 lata
2 lata
Banki energii
TL-PBG6700
2 lata
2 lata
TL-PBG3350 2 lata 2 lata
TL-PB20100 2 lata 2 lata
TL-PB15600
2 lata
2 lata
TL-PB10400
2 lata
2 lata
TL-PB5200
2 lata
2 lata
TL-PB2600
2 lata
2 lata
 
TL-PB10000 2 lata 2 lata
TL-PB20000 2 lata 2 lata
PB50 2 lata 2 lata  
Huby USB
UC400
2 lata
2 lata
UH720
2 lata
2 lata
UH700
2 lata
2 lata
UH400
2 lata
2 lata
Ładowarki USB
UP525
2 lata
2 lata
UP540 2 lata 2 lata
Głośniki Bluetooth
BS1001 2 lata 2 lata
Odbiorniki muzyczne Bluetooth
HA100 2 lata 2 lata
Przewody
TL-AC210 2 lata 2 lata
Konwertery USB
UE300 2 lata 2 lata
UE330 2 lata 2 lata
UE200 2 lata 2 lata
Karty sieciowe USB
UB400 2 lata 2 lata
UC400 2 lata 2 lata
UE300C 2 lata 2 lata
UE305 2 lata 2 lata
Serwery druku
TL-PS110P 2 lata 2 lata
TL-PS110U 2 lata 2 lata
TL-PS310U 2 lata 2 lata
TL-WPS510U 2 lata 2 lata
Żarówki Smart
LB100 2 lata 2 lata
LB110 2 lata 2 lata
LB120 2 lata 2 lata
LB130 2 lata 2 lata
KL110 2 lata 2 lata
KL130 2 lata 2 lata
Tapo L510E 2 lata 2 lata
Tapo L530E 2 lata 2 lata
Kamery do monitoringu  
Tapo C310 2 lata 2 lata
Tapo C210 2 lata 2 lata
Tapo C200 2 lata 2 lata
Tapo C110 2 lata 2 lata
Tapo C100 2 lata 2 lata
Smart Plug  
Tapo P100 2 lata 2 lata

Urządzenia objęte gwarancją dłuższą niż 36 miesięcy

Model Okres
gwarancji
Okres świadczenia wsparcia
technicznego (telefon/email)
Routery VPN SafeStream
TL-ER6120
5 lat
5 lat
TL-ER6020
5 lat
5 lat
TL-ER604W
5 lat
5 lat
TL-R600VPN
5 lat
5 lat
TL-R605 5 lat 5 lat
TL-ER7206 5 lat 5 lat
Routery szerokopasmowe z równoważeniem
obciążenia pasma
TL-ER5120
5 lat
5 lat
TL-R480T+
5 lat
5 lat
TL-R470T+
5 lat
5 lat
Przełączniki zarządzalne L3 JetStream
T3700G-28TQ
Limited Lifetime *
T3700G-52TQ Limited Lifetime *
Przełączniki zarządzalne L2/L2+ JetStream
TL-SG3428X
5 lat
5 lat
TL-SG3452
5 lat
5 lat
TL-SG3428
5 lat
5 lat
TL-SG5428
5 lat
5 lat
TL-SL5428E
5 lat
5 lat
TL-SG5412F
5 lat
5 lat
TL-SL3428
5 lat
5 lat
TL-SL3452
5 lat
5 lat
TL-SG3216
5 lat
5 lat
TL-SG3210
5 lat
5 lat
T2500G-10MPS 5 lat 5 lat
T2500-28TC(TL-SL5428E) 5 lat 5 lat
T2500G-10TS(TL-SG3210) 5 lat 5 lat
T2600G-18TS(TL-SG3216) 5 lat 5 lat
T2600G-28TS (TL-SG3424)
5 lat
5 lat
T2600G-52TS (TL-SG3452)
5 lat
5 lat
T2600G-28MPS(TL-SG3424P) 5 lat 5 lat
T2700G-28TQ
Limited Lifetime *
T2600G-28SQ
Limited Lifetime *
Przełączniki Smart
TL-SG2216
5 lat
5 lat
TL-SG2218
5 lat
5 lat
TL-SL2210
5 lat
5 lat
TL-SG2210P 5 lat 5 lat
TL-SL2218
5 lat
5 lat
TL-SG2424 5 lat 5 lat
TL-SL2428
5 lat
5 lat
TL-SL2452
5 lat
5 lat
TL-SG2008
5 lat
5 lat
T1500G-8T 5 lat 5 lat
T1500-28TC(TL-SL2428) 5 lat 5 lat
T1500-28PCT(TL-SL2428P) 5 lat 5 lat
T1500G-10PS(TL-SG2210P) 5 lat 5 lat
T1500G-10MPS 5 lat 5 lat
T1600G-18TS(TL-SG2216) 5 lat 5 lat
T1600G-28TS (TL-SG2424)
5 lat
5 lat
T1600G-52TS (TL-SG2452)
5 lat
5 lat
T1600G-28PS(TL-SG2424P) 5 lat 5 lat
T1600G-52PS(TL-SG2452P) 5 lat 5 lat
T1700X-16TS
Limited Lifetime *
T1700G-28TQ Limited Lifetime *
Przełączniki Easy Smart
TL-SG1428PE 5 lat 5 lat
TL-SG1016PE 5 lat 5 lat
TL-SG1218MPE 5 lat 5 lat
TL-SG1024DE
5 lat
5 lat
TL-SG1016DE
5 lat
5 lat
TL-SG108E
5 lat
5 lat
TL-SG108PE 5 lat 5 lat
TL-SG116E 5 lat 5 lat
TL-SG105E
5 lat
5 lat
TL-SG105PE 5 lat 5 lat
Urządzenia PoE
TL-SG3210XHP-M2
5 lat
5 lat
TL-SG3428XMP
5 lat
5 lat
TL-SG3452P
5 lat
5 lat
TL-SG3424P
5 lat
5 lat
TL-SG3428MP
5 lat
5 lat
TL-SG2428P
5 lat
5 lat
T1600G-28PS(TL-SG2424P)
5 lat
5 lat
T1600G-52PS(TL-SG2452P)
5 lat
5 lat
T1500-28PCT(TL-SL2428P)
5 lat
5 lat
TL-SG2210P
5 lat
5 lat
TL-SG2210MP
5 lat
5 lat
TL-SG1008PE
5 lat
5 lat
TL-SG1008P
5 lat
5 lat
TL-SG2008P
5 lat
5 lat
TL-SG1210P
5 lat
5 lat
TL-SG1218MP 5 lat 5 lat
TL-SF1005LP 5 lat 5 lat
TL-SF1006P 5 lat 5 lat
TL-SF1008P
5 lat
5 lat
TL-SF1009P 5 lat 5 lat
TL-SL1218P 5 lat 5 lat
TL-SL1311MP 5 lat 5 lat
TL-SL2428P 5 lat 5 lat
TL-PoE150S
5 lat
5 lat
TL-PoE10R
5 lat
5 lat
TL-POE160S
5 lat
5 lat
TL-POE200
5 lat
5 lat
TL-POE4824G 5 lat 5 lat
TL-POE2412G 5 lat 5 lat
Przełączniki niezarządzalne
TL-SF1005P 5 lat 5 lat
TL-SF1008LP 5 lat 5 lat
TL-SF1024M 5 lat 5 lat
TL-SF1016 5 lat 5 lat
TL-SF1016D 5 lat 5 lat
TL-SF1016DS 5 lat 5 lat
TL-SF1024 5 lat 5 lat
TL-SF1024D 5 lat 5 lat
TL-SF1048 5 lat 5 lat
TL-SG105
5 lat
5 lat
TL-SG105-M2
5 lat
5 lat
TL-SG116 5 lat 5 lat
TL-SG108
5 lat
5 lat
TL-SG108-M2
5 lat
5 lat
TL-SG1005P 5 lat 5 lat
TL-SG1005LP 5 lat 5 lat
TL-SG1016D
5 lat
5 lat
TL-SG1024D
5 lat
5 lat
TL-SG1008 5 lat 5 lat
TL-SG1008MP 5 lat 5 lat
TL-SG1016
5 lat
5 lat
TL-SG1024
5 lat
5 lat
TL-SG1048
5 lat
5 lat
TL-SL1226
5 lat
5 lat
TL-SL1226P 5 lat 5 lat
TL-SL1218MP 5 lat 5 lat
LS108G 5 lat 5 lat
LS105G 5 lat 5 lat
Moduły SFP
TXC432-CU3M 5 lat 5 lat
TXC432-CU1M 5 lat 5 lat
TXM431-LR
5 lat
5 lat
TXM431-SR
5 lat
5 lat
TX432
5 lat
5 lat
TL-SM311LM
5 lat
5 lat
TL-SM311LS
5 lat
5 lat
TL-SM321A
5 lat
5 lat
TL-SM321B
5 lat
5 lat
TL-SM5110-LR
5 lat
5 lat
TL-SM5110-SR
5 lat
5 lat
TL-SM321A-2
5 lat
5 lat
TL-SM321B-2
5 lat
5 lat
Media Konwertery
MC200CM
5 lat
5 lat
MC210CS
5 lat
5 lat
MC220L
5 lat
5 lat
MC111CS
5 lat
5 lat
MC112CS
5 lat
5 lat
MC100CM
5 lat
5 lat
MC110CS
5 lat
5 lat
TL-FC311A-20
5 lat
5 lat
TL-FC311B-20
5 lat
5 lat
TL-FC311A-2
5 lat
5 lat
TL-FC311B-2
5 lat
5 lat
TL-FC111A-20
5 lat
5 lat
TL-FC111B-20
5 lat
5 lat
Punkty bezprzewodowe
EAP265 HD 5 lat 5 lat
EAP660 HD 5 lat 5 lat
EAP620 HD 5 lat 5 lat
EAP245 5 lat 5 lat
EAP225 5 lat 5 lat
EAP115 5 lat 5 lat
EAP110 5 lat 5 lat
EAP115-Wall
5 lat
5 lat
EAP225-Wall 5 lat 5 lat
EAP230-Wall 5 lat 5 lat
EAP235-Wall 5 lat 5 lat
EAP225-Outdoor 5 lat 5 lat
EAP110-Outdoor 5 lat 5 lat
Kontrolery bezprzewodowe  
AC50 5 lat 5 lat
Kontrolery Omada  
OC200 5 lat 5 lat
OC300 5 lat 5 lat
Przewody
TXC432-CU1M
5 lat
5 lat
TXC432-CU3M
5 lat
5 lat
Obudowy i zasilacze
TL-MC1400
5 lat
5 lat
TL-MCRP100
5 lat
5 lat
PSM150-AC 5 lat 5 lat

* Gwarancja Limited Lifetime – Gwarancja wygasa po pięciu latach od zakończenia sprzedaży danego modelu produktu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez TP-Link Polska Sp. z o.o.

From United States?

Get products, events and services for your region.