Co zrobić, jeśli kamera Tapo traci połączenie lub przechodzi w tryb Offline

Rozwiązywanie problemów
Zaktualizowano w dniu 06-09-2022 12:51:04 PM 119227
Ten artykuł dotyczy: 

Urządzenia Tapo Smart mogą nie działać prawidłowo, lub tracić połączenie od czasu do czasu z różnych powodów.
Może być to związane ze środowiskiem sieciowym.

 

 

Krok 1 Upewnij się, że router działa prawidłowo. Uruchom ponownie router i kamerę, a następnie sprawdź czy wszystkie urządzenia połączyły się z powrotem.

Krok 2 Upewnij się, że urządzenie Tapo Smart odbiera dobry sygnał sieci Wi-Fi poprzez sprawdzenie wartości RSSI (Received Signal Strength Indicator).

W aplikacji Tapo, kliknij w prawym górnym rogu > Ustawienia kamery > kliknij na nazwę urządzenia > kliknij ikonę Wi-Fi , aby zobaczyć siłę sygnału (wyrażoną w wartości RSSI)

Silny: powyżej -50 dBm

Dobry do Średniego: między -50 dBm i -70 dBm

Słaby: poniżej -70 dBm

Uwaga: Jeśli RSSI jest niższe niż -70dBm, oznacza to bardzo słaby sygnał i rozłącznie się urządzeń smart w takim przypadku jest bardzo prawdopodobne. Przenieś urządzenie Smart bliżej routera, aby uzyskać mocniejszy sygnał Wi-Fi.

 

 

Krok 3 Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia Tapo.

Krok 4 Upewnij się, że wersja Twojej aplikacji Tapo jest aktualna.

Może

Krok 5 Wyłącz zaawansowane funkcje Wi-Fi routera, jak na przykład Sterowanie Pasmem (Nazwywane również ‘Smart Connect’ lub ‘Whole-Home Wi-Fi‘), Optymalizacje Wi-Fi, Optymalizacje Kanału, itp.

Krok 6 Zmień ustawienia DNS routera.

Główny DNS 8.8.8.8

Alternatywny DNS: 8.8.4.4

Krok 7 [Opcjonalny] Połącz urządzenie Smart z innym routerem Wi-Fi lub mobilnym hotspotem Wi-Fi, w celu sprawdzenia czy problem jest związany z określonym routerem.

 

 

Jeśli w dalszym ciągu będą występować problemy, skontaktuj się z naszym Wsparciem Technicznym TP-Link i przekaż nam następujące informacje:

1. Stan diody LED kiedy urządzenie jest offline: Czerwona, migająca zielona, świecąca zielona.

2. MAC Adres kamery

3. TP-Link ID (adres email) z którym powiązana jest kamera

4. Czy w chwili wystąpienia problemu urządzenie Smart działa prawidłowo w sieci lokalnej?

Aby to sprawdzić, połącz swoje urządzenie mobilne do sieci WiFi z którą połączona jest kamera i sprawdź, czy kamera będzie wtedy dostępna.

5. Model routera Wi-Fi i topologia sieci:

Przykład: Dostawca internetu - router Archer C7 <połączenie bezprzewodowe> urządzenie Tapo

6. Jak często pojawia się problem i co trzeba zrobić, aby przywrócić połączenie? Na przykład ponowne uruchomienie kamery lub routera, odczekanie pewnego czasu itp.

7. Włącz tryb diagnostyczny, pobierz dziennik kamery i prześlij go nam.

Jak uzyskać Dziennik systemowy kamery Tapo?

 

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.