Jak zainstalować urządzenia TL-WN321G/TL-WN727N/TL-WN7200ND z płyty CD?

User Application Requirement
Updated 09-30-2011 05:45:31 AM 164128
Ten artykuł dotyczy: 

Niniejszy artykuł opisuje, w jaki sposób zainstalować urządzenia TL-WN321G/TL-WN727N/TL-WN7200ND z wykorzystaniem załączonej płyty CD.  Przed rozpoczęciem instalacji należy przygotować płytę CD.

UWAGA: Artykuł opisuje instalacje na przykładzie urządzenia TL-WN727N. Procedura instalacji urządzenia TL-WN321G oraz TL-WN7200ND jest bardzo podobna do procedury instalacji TL-WN727N.

1.       Włóż do napędu załączoną płytę CD.

2.       Automatycznie pojawi się okno kreatora instalacji Setup Wizard. Znajdź model posiadanego urządzenia i wybierz z rozwijanej listy opcję Install Driver & Utility .

UWAGA: Jeśli okno kreatora instalacji Setup Wizard nie pojawi się automatycznie, należy wyszukać na płycie CD program "Autorun.exe" i uruchomić go.

3.       W celu zainstalowania sterownika urządzenia i oprogramowania TP-Link zaznacz opcję Install driver and TP-Link Wireless Utility. W celu zainstalowania jedynie sterownika zaznacz opcję Install driver only. Następnie naciśnij przycisk Next .

4.        Jeśli w kroku 3 wybrałeś opcję Install driver and TP-Link Wireless Utility, wybierz domyślny program do konfiguracji ustawień bezprzewodowych. Jeśli w kroku 3 wybrałeś Install driver only przejdź do kroku 6.  

5.       Wybierz folder, w którym chcesz zainstalować oprogramowanie TP-Link. Następnie naciśnij przycisk Next .

6.       Aby rozpocząć instalację, wybierz opcję Install.

7.       W trakcje procesu instalacji na ekranie zostanie wyświetlone okno z ostrzeżeniem. Naciśnij przycisk Continue Anyway.
 


8.       Po zakończonej instalacji naciśnij przycisk Finish.

Podobne artykuły:

Jak podłączyć urządzenia TL-WN321G/TL-WN727N/TL-WN7200ND do sieci bezprzewodowej przy wykorzystaniu oprogramowania TP-Link?

Jak samodzielnie zainstalować bezprzewodową kartę sieciową TP-Link?

Jak samodzielnie zainstalować kartę sieciową w systemie Windows 7?

Czy ten faq był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.