Как да разглеждате подробна клиентска информация на един EAP?

Q&A of functional explanation or specification parameters
Updated 02-12-2020 15:17:43 PM 66556
This Article Applies to: 

Тази статия представя разликата между два типа клиенти и начина да се разглежда подробна клиентска информация на EAP-та в режим Standalone Mode и Controller Mode. Подробната информация включва клиентския IP адрес, MAC адрес и активното време, както и SSID и информация за безжичната лента на мрежата, към която е свързан.

Що се отнася до интерфейса за управление, можете да използвате уеб браузър на компютър или да изплзвате приложението Omada на мобилен телефон.

Забележка: Препоръчва се да използвате най-новата версия на Google Chrome, Firefox, IE или Safari.

Клиентите: Потребители или гости?

Клиентите се разделят на два вида: Потребители и Гости. Потребителите са безжичните клиенти без Портална автентификация. Гостите са безжичните клиенти, които преминават Портална автентификация. За допълнителна информация относно порталната автентификация, моля, направете справка в Глава 3 на документа: Конфигуриране на EAP глобално чрез контролера Omada.

Вижте Информация за клиента на EAP в Самостоятелен режим

Следвайте стъпките по-долу, за да разгледате подробната клиентска информация на EAP, управлявана в режим Самостоятелен чрез компютър или мобилен телефон.

 • Чрез компютър

Стъпка 1. Влезте в EAP

Изберете един от методите по-долу според начина, по който компютърът е свързан към EAP.

1.Влезте чрез кабелна връзка

Пуснете уеб браузър и въведете IP адреса на EAP в адресната лента, за да заредите страницата за влизане. Въведете потребителско име и парола, за да влезете

2.Влезте чрез безжична връзка

Пуснете уеб браузър и въведете http://tplinkeap.net в адресната лента, за да заредите страницата за влизане. Въведете потребителско име и парола, за да влезете.

Забележка: В EAP330 и EAP320 не може да се влезе с чрез безжична връзка.

Стъпка 2. Разгледайте подробната информация

Отидете на Status > Client (Статус>Клиент), за да заредите списъка с клиенти. Щракнете User (Потребител) или Guest (Гост), за да разгледате подробната информация за потребителите или гостите.

 • Чрез мобилен телефон

Стъпка 1. Влезте в EAP

Свържете вашия мобилен телефон към безжичната мрежа на ЕАР. Отворете приложението Omada, докоснете Самостоятелни AP и изчакайте EAP да бъде открита. След това докоснете EAP обекта и въведете  потребителско име и парола, за да влезете.

Стъпка 2. Разгледайте подробната информация

Плъзнете екрана към Client (Клиент) и докоснете Connected Clients (Свързани клиенти). В страницата на свързаните клиенти докоснете Потребител или Гост, за да видите списъка на потребителите или на гостите. Докоснете даден обект с клиент в списъка, за да разгледате подробната информация/

    

Преглед на клиентската информация на EAP в режим Контролер.

В режим Контролер можете да управлявате ЕАР локално или отдалечено с помощта на  Omada Software Controller и Omada Cloud Controller (OC200).

Следвайте стъпките по-долу, за да разпгедате подробната клиентска информация на EAP управлявани в режим Контролер с помощта на компютър или мобилен телефон.

 • Чрез компютър

Стъпка 1. Пуснете контролера

Изберете един от методите по-долу според контролера и начина на достъп, който използвате.

 1. Локален достъп

(За Omada Software Controller) Щракнете два пъти върху иконата на софтуера и изчакайте малко, за да се отвори уеб браузър. След това въведете потребителското име и паролата и щракнете Вход, за да пуснете контролера.

(За OC200) Пуснете уеб браузър, въведете IP адреса на ОС200 в адресната лента и натиснете Enter (Windows) или Return (Mac).

Забележка: Уверете се, че компютърът има маршрута за достъп до OC200.

 1. "Облачен" достъп

Свържете вашия компютър към интернет. Стартирайте уеб браузър и въведете https://omada.tplinkcloud.com в адресната лента, за да заредите страницата за влизане. Използвайте TP-Link ID, който е обвързан към контролера, за да влезете. Щракнете иконата Launch (Пускане) на контролера, за да отворите страницата за управление.

Забележка:

1.Уверете се, че Облачният достъп е активиран в  Omada Software Controller или OC200.

2.Make sure the computer running Omada Software Controller or the OC200 can access the Internet.

Стъпка 2. Разгледайте подробната информация

Можете да разгледате следната подробна информация на компютъра:

 1. За да разгледате клиентската информация на всички EAP управлявани от контролера, отидете на Clients  (Клиенти). След това щракнете User (Потребител) или Guest (Гост), за да разгледате информацията за потребителите или гостите.

 1. За да видите списъка с клиентите на конкретна ЕАР, която се управлява в режим Контролер, отидете на Access Points > Overview (Точки за достъп > Преглед) и щракнете името на точката за достъп (АР) (например,  EA-33-51-A8-22-A0 на изображението по-долу) в таблицата. След това щракнете Потребител или Гост в изскачащия прозорец, за да видите съответните списъци на клиенти свързани към ЕАР.

 1. За да видите клиентската информация на EAP за определен период, отиедте на Insight > Clients Statistics (Вътрешен поглед > Статистика за клиентите). Изберете период (Last Seen: All / Видян последно: Всички) от падащото меню, след което страницата ще покаже клиентите и подробната информация.

За да видите историята на свързванията на клиента, щракнете името на хоста (iPhone) в таблицата, след което щракнете  Connection History (История на връзката) в изскачащия прозорец.

 1. За да разгледате информацията за всички гости, щракнете Default ( ) в горния ляв ъгъл, и щракнете Hotspot Manager (Управител на хотспотите) в падащото меню. След това се отваря следващата страница. Отодете на Гост и страницата ще покаже подробна информация за всички гости, които някога са били свързани към това ЕАР.

 • Чрез мобилен телефон

Стъпка 1. Пуснете контролера

Изберете един от методите по-долу според начина за достъп, който използвате.

 1. Локален достъп

Свържете вашия мобилен телефон към безжичната мрежа на ЕАР. Отворете приложението Omada, докоснете Local Access (Локален достъп) и почакайте да бъде открит контролера. След това щракнете обекта на контролера и въведете потребителското име и паролата, за да пуснете контролера.

 1. "Облачен" достъп

Свържете вашия мобилен телефон към интернет. Стартирайте приложението Omada, докоснете Cloud Access (Облачен достъп) и после Go (Давай), за да влезете. Използвайте TP-Link ID, който е обвързан към контролера, за да влезете. Щракнете отново Облачен достъп и докоснете обекта на контролера, за да го пуснете.

Забележка:

1.Уверете се, че Облачният достъп е активиран в  Omada Software Controller или OC200.

2.Уверете се, че компютърът, на който върви  Omada Software Controller, или  OC200 могат да осъществят достъп до интернет.

Стъпка 2. Разгледайте Клиентите и подробната информация

На мобилния телефонможете да разгледате информацията за клиентите на всички EAP или на определена ЕАР.

 1. За да видите клиентската информация на всички EAP, отидете на Clients (Клиенти),л за да отворите списъка с всички клиенти. След това докоснете обект на клиент в списъка, за да видите подробната информация за него.

    

 1. За да разгледате клиентската информация на определена ЕАР, отидете на Точките за достъп (АР). Докоснете EAP, на която искате да видите клиентската информация. След това плъзнете екрана към Connection (Връзка) и докоснете Потребители или Гости, за да водите съответния списък от клиенти свързани към тази ЕАР. Докоснете обект на клиент, за да разгледате неговата подробна информация.

   

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.